Valideringens betydelse för individen och arbetsplatsen

Kommunal och Svenska Transportarbetareförbundet har medlemmar som arbetat länge utan en formell utbildning. Validering kan ge dem ett erkännande.

Lars Fischer är ombudsman på arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Joakim Guttman är central ombudsman på Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lars berättar att många av deras medlemmar som saknar formell utbildning har fått lära sig arbetet genom att titta, lyssna och gå bredvid erfarna kollegor.

– Genom validering kan de här individerna få ett papper på att de kan sitt jobb och det har ett stort värde för dem, berättar Lars.

Genom validering kan de här individerna få ett papper på att de kan sitt jobb och det har ett stort värde för dem

Dessutom får Sobona allt fler yrken inplacerade i SeQF, vilket visar på kvalitet.

Joakim flikar in att yrken inom avfallshantering och återvinning inte har haft en hög status, historiskt sett. Synsättet har varit att ”vem som helst kan göra det arbetet”.

Men så är det inte. Och när individerna inom branschen får ett konkret intyg på sina kunskaper och kompetenser är det värt mycket.

– De kan visa upp intyget och känna stolthet, för det visar att de är en kvalificerad yrkesperson på rätt plats, säger Joakim.

Validering är en väg in i samhället

Lars berättar att Sofia på Renova betonade en viktig aspekt, vilket är att validering kan vara en väg in i samhället för nyanlända och utrikesfödda.

Tack vare att de här individerna får ett papper på sina kunskaper och kompetenser kan de lättare få ett arbete. På så vis kan de försörja sig själva och sin familj, samtidigt som arbetsgivarna får medarbetare.

Individer valideras inte bara in i yrket, utan språket är viktigt för nyanlända och utrikesfödda.

– Jag ser ett stort plus med språkbiten i validering genom Sobonas språkparlör. För det är inga enkla ord som vi slänger oss med inom branschen, säger Joakim.

Jag ser ett stort plus med språkbiten i validering genom Sobonas språkparlör.

Validering i arbetsmiljö och upphandling

Validering kan även användas som marknadsföring och kvalitetssäkring i upphandlingar för sophantering.

En del av utvecklingsarbete inom projektet Till ett arbete via återvinning har varit att utreda hur innehållet i de nationella yrkesprofilerna kan användas vid utformning av upphandlingsunderlag.

Validering hänger också ihop med arbetsmiljö, för det kan bidra till säkrare arbetsplatser där arbetsmiljö lyfts upp och konkretiseras.

– För oss som fackliga representanter är validering ett bra verktyg då det förhoppningsvis minimerar risken för arbetsskador och sjukdomar. Det är en vinst för alla, säger Joakim.

Olika individer har olika lärstilar

Lasse konstaterar att alla har olika lärstilar. För alla har inte ett traditionellt plugghuvud. En del lär sig saker bäst genom att utföra dem fysiskt och praktiskt.

– Det är fantastiskt att kunna validera praktiskt lärande så individen får ett intyg eller yrkesbevis, säger Lars.

Lars tror att gamla idéer med fokus på plugghuvud hänger kvar, men det finns ingenting positivt med det. För forskning visar att individer lär sig på olika sätt. Och den yngre generationen har en annan syn på lärande.

Forskning visar att individer lär sig på olika sätt.

Tid för handledning

Det är viktigt att det finns handledare hos arbetsgivarna när valideringen ska genomföras. Och handledarna måste få tid för att vara handledare, så de inte har sitt ordinarie arbete på 100 procent och klämmer in tid för handledning.

– Tid ska vara avsatt för handledning så det blir bra och säkert, säger Lars.

Joakim håller med och betonar vikten av att handledarna får utrymme av arbetsgivaren för att kunna utföra arbetet. Ingen fixar det samtidigt som de ska utföra sitt ordinarie arbete.

– Handledarna utbildar kanske en blivande arbetskamrat och en medarbetare som företaget har nytta av. Man blir aldrig bättre än den som man blir lärd av eller själva utbildningsprogrammet, säger Joakim.

Joakim berättar att tid för handledning kan vara en utmaning. Han betonar vikten av att tänka på detta. För om tid inte finns blir kvaliteten därefter och individen lär sig mindre

– Om ni inte validerar i dag – ta chansen! Ni får en hyggligt lång introduktion och medarbetare med rätt förutsättningar för arbetsplatsen och behovet som finns hos er, säger Joakim.

Om ni inte validerar i dag – ta chansen!

– Börja arbeta med validering i dag. Jag ser bara positiva delar i det, avslutar Joakim.