Nya perspektiv på kompetensbegreppet utifrån ett arbetsgivarperspektiv

Volvo Cars är i ett skifte med ledorden elektrifiering och soft engineering. Renova arbetar för att behålla seniorer och rekrytera nya medarbetare.

Anders Johanson är planeringsledare Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sofia Westergaard är HR-specialist Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och

Katarina Borcic är Talent Management Volvo Cars. De berättar om utmaningar och möjligheter inom kompetensförsörjning utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

– 2012 började Volvo Cars gå över till eldrift och vi har utvecklat kompetensprofiler för att få in nya medarbetare, berättar Anders.

Katarina konstaterar att Volvo Cars befinner sig i ett paradigmskifte där elektrifiering och soft engineering på transformationsresan.

Volvo Cars befinner sig i ett paradigmskifte där elektrifiering och soft engineering på transformationsresan.

– Vår produkts förändrade roll sätter sin prägel på kompetensbehovet som måste säkras för att säkra vår framtida roll och företagets utveckling, säger Katarina.

Volvo Cars har identifierat kompetensbehov inom elektrifiering och soft engineering som sprider sig vidare i alla led ända till utvecklingsverkstäder och produktionen.

Elektrifiering handlar om både komptensomställning där maskiningenjörer som arbetat med motorutveckling till kompetensutveckling av fordonstekniker som ska hantera de nya bilarna.

Varför är software viktigt för Volvo Cars?

En modern bil behöver mycket mjukvara. XC90 som är den största bilen i Volvo Cars flotta har 60 miljoner kodrader, vilket är cirka 30 gånger mer än vad ISS Space Station har.

XC90 som är den största bilen i Volvo Cars flotta har 60 miljoner kodrader, vilket är cirka 30 gånger mer än vad ISS Space Station har.

– Kompetensen för detta behöver finnas på plats och vi har insett att vi behöver skapa den här kompetensen själva, berättar Katarina.

Mycket software-inhouse-utveckling sker. Det handlar både om utveckling och specifika tekniska områden som kräver specifika kompetenser.

Kunskapsskifte en del av Volvo Cars strategiska ambitioner för att kunna hänga med i den konkurrenskraftiga utvecklingen.

Kunskapsskifte en del av Volvo Cars strategiska ambitioner för att kunna hänga med i den konkurrenskraftiga utvecklingen är.

Detta innebär att rekryteringsbasen ökar och många anställs. Men det är inte helt enkelt att rekrytera rakt av från IT-branschen, eftersom fordonsindustrin kräver särskilda kunskaper.

– Detta innebär även stora och kraftiga insatser för befintliga medarbetare. Vi gör egna aktiviteter för att möjliggöra komptensskifte, men det krävs också samverkan mellan arbetsgivare och företag som identifierar liknande behov och utbildningsanordnare, konstaterar Katarina.

Utveckling av nya kompetensprofiler

Samverkan har lett till att nya kompetensprofiler har utvecklats. Ett annat resultat av samverkan är att regionala parter och aktörer samt utbildningsanordnare möjliggör att relevanta utbildningar utvecklas, som exempelvis inom YH. Kursplaner ska läggas in i utbildningar för framtida fordonstekniker.

– En annan viktig aspekt av samverkan är validering av kompetens och komplettering av grundkompetens för omställning eller vidare utveckling, säger Katarina.

En annan viktig aspekt av samverkan är validering av kompetens och komplettering av grundkompetens för omställning eller vidare kompetensutveckling.

Katarina betonar att lyhördhet och beredskap från samarbetspartners har varit avgörande och viktiga faktorer för att Volvo Cars omställning flyter på åt rätt håll.

Anders flikar in att det handlar om att hela tiden fortsätta arbeta med frågorna om kompetensförsörjning.

– Vi får hela tiden förändra små nyanser i kompetensbehovet och eftersom vi arbetar så här blir luckorna inte så stora hos Volvo Cars, förklarar Anders.

– Exakt, eftersom vi hela tiden förflyttar medarbetare i kedjan genom olika utbildningsinsatser, säger Katarina.

Påverkas svenskt välstånd av hur valideringsarbetet lyckas för Volvo Cars?

– Ja, det stämmer. Validering är viktigt för oss som arbetsgivare så vi vet vilken nivå vi ska sätta in våra medarbetare i. Resan behöver inte vara så lång för befintliga medarbetare, säger Katarina.

Katarina menar också att validering generellt i samhället kan göra det enklare för andra att göra insatser i komptensutvecklingssyften.

Ingång till arbete på Renova

Anders berättar att en liknande resa görs på Renova. Där har de arbetat mer med ingång till arbete.

Renova behöver fler yrkeschaufförer. De arbetar med att attrahera, rekrytera och behålla befintliga medarbetare, inte minst tjejer som söker transportprogrammet på gymnasiet.

Dessutom arbetar Renova för att behålla senior arbetskraft, men detta räcker inte; de behöver anställa fler.

– Vi har arbetat strukturerat med det första trappsteget på bilden med det första jobbet. Det har varit riktiga jobb och inga konstruerade arbetsuppgifter för målgruppen nyanlända med kort utbildning i hemlandet, berättar Sofia.

Renova har arbetat med fyra pusselbitar som sammanfattar insatserna för varje aktör.

Överst finns Renova som arbetsgivare med det verkliga kompetensbehovet. De har arbetat med praktikplatser och subventionerade anställningar.

Till vänster i bilden finns Göteborgs stad med Anders i spetsen för en SFI-insats. Längst ner i bilden finns Arbetsförmedlingen och de är oerhört viktiga.

I den högra rutan i bilden finns Sobona. Tillsammans har vi utbildat duktiga handledare.

– Jag vill lyfta fram våra nationella yrkesprofiler och verktyg för validering som vi utvecklat tillsammans i branschen, säger Sofia.

Yrkesprofilerna visar vilken kompetens som krävs för att klara ett yrke inom branschen. Det har varit viktigt att tydliggöra vad individer behöver kunna.

Vad är rätt attityd?

Under konferensen har det varit en diskussion om att rätt attityd är viktigt, men vad innebär det?

– I yrkesprofilerna finns en modul som heter “service, bemötande och förhållningsätt.” Detta blir ett verktyg som hjälper oss att prata om vad vi vill att individerna ska kunna, berättar Sofia.

Eftersom yrkesprofilerna är nivåplacerade ino SeQF kan Renova vara tydliga vilken nivå som yrkena är på. För Renova som arbetsgivare är det ett viktigt verktyg.

– Jag vill också nämna att vi haft stor nytta av yrkesprofilerna när vi arbetat med språket i våra lokala jobbspår. SFI och yrkessvenska har varit viktiga grundbultar och vi har kunnat tydliggöra vilken svenska som individerna behöver kunna, berättar Sofia.

Anders flikar in att inga extra resurser används, utan allt utgår från befintliga kurser i SFI och gymnasiala kurser och allt byggs ihop i yrkesprofilerna, både på Renova och Volvo Cars.

– På så vis får vi till oss nya yrkesvux-kurser som vi kan använda i det reguljära systemet. Det blir en win-win för Göteborgs stad och företagen, berättar Anders.

Anders berättar att Göteborgs stad arbetar nära företagen och på vis kan de skapa bättre utbildningar.

Vidare betonar han hur viktiga handledare är och att nya medarbetare och praktikanter känner sig inkluderande när de kommer ut till företagen.

Sofia och Katarina avslutar med att skicka med några råd till den som vill börja arbeta med validering.

– Var tydlig med vad ni behöver. Vi kan inte slåss om samma medarbetare; vi måste bidra till att få in fler individer på arbetsmarknaden. Vi måste ta ett större ansvar, börja i det lilla och kroka arm med de som gått före. Våga testa, säger Sofia.

– Lyhördhet och samarbete mellan samhälle, företag och utbildningsanordnare är viktiga delar. Vi vinner på att kroka arm med varandra, vilket vi sett resultat på i vårt samarbete, avslutar Katarina.