Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, moderator inleder konferensen med att konstatera att kompetensförsörjning är den största utmaningen.

– Den röda tråden gällande validering lyser igenom programmet. Jag är stolt och glad över det. Dessutom har vi över 540 deltagare i årets konferens, vilket är rekord, säger Per.

Varför är frågor om validering viktiga 2021?

Per förklarar att lärandet på arbetsplatsen och i arbetslivet är viktigt. Det kommer inte några färdigförpackade medarbetare från skolor och utbildningar.

– Många tror att utbildningsväsendet ska lösa kompetensförsörjningen, men så är det inte längre. Lärandet på arbetsplatsen måste värdesättas så individer kan få ett intyg som visar deras kunskaper och kompetenser, säger Per.

Lärandet på arbetsplatsen måste värdesättas så individer kan få ett intyg som visar deras kunskaper och kompetenser.

Fackföreningar, medlemsföretag, utbildningsväsende och branschorganisationer behöver arbeta tillsammans för att en förändring ska kunna ske.

– Detta är ingen quick fix. Det handlar om att bygga kedjan på ett systematiskt sätt, så allt hänger ihop på ett nationellt, regionalt och lokalt plan, menar Per.

Under dagen får deltagarna bland annat ta del av exempel från Region Västmanland som berättar hur det går att få ner nationella frågor om validering till en regional och lokal nivå.

Sobona har 1 100 medlemsföretag inom tolv branscher. Samtliga medlemmar säger att kompetensförsörjning är den kritiska frågan.

– Vi lever i en brutal verklighet eftersom varken unga individer som kommer ut på arbetsmarknaden eller befintliga medarbetare kommer räcka till inför utmaningarna som företagen står inför, berättar Per.

De som inte lyssnar och de som inte inser hur verkligheten ser ut riskerar att bli frånåkta. Medlemsföretagen behöver arbeta efter en systematik för att få in detta i verksamheten på ett bra och naturligt sätt.

Visst är det en tröskel att ta sig över, men att bygga kompetensförsörjningen systematiskt gör företagen till vinnare.

Visst är det en tröskel att ta sig över, men att bygga kompetensförsörjningen systematiskt gör företagen till vinnare.

Per hoppas att Sobonas goda exempel genom case och verktyg kommer visa att medlemsföretagen kan arbeta aktivt med en strukturerad kompetensförsörjning och validering.

– Jag är stolt över dagens program med statssekreterare Kristina Persdotter på Utbildningsdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., medlemmar i Sobona, Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och KFS Trygghetsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt våra fackliga kamrater på Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., avslutar Per.