Kompetensbehov och validering inom fastighet

09 oktober 2023
Lästid: 3 min
Emil Bood från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och Faval samt Carina Lundström från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd står i Sobonas studio och föreläser om kompetensbehov och validering inom fastighet.

Emil Bood är verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) och vd på Faval. Carina Lundström är utvecklingsledare på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Föreläsare
Emil Bood Carina Lundström
Föreläsare
Emil Bood
&
Carina Lundström

Under passet får du en inblick i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds uppdrag, om kompetensbehov 2023–2028 utifrån en ny rapport och valideringsverktyget Faval.
Vad är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd?

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ideell förening som arbetar för kompetensförsörjning för fastighetsbranschen.

FU företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Sobona är medlem i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd sedan 1 januari 2023.

Kompetensbehov 2023–2028

Carina berättar att FU genomför en stor undersökning vartannat år gällande deras kompetensbehov.

Undersökningen går ut till Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds medlemsföretag och i år även till Sobonas medlemsföretag.

– Branschen kommer behöva rekrytera cirka 10 000 nya medarbetare fram till 2023, berättar Carina.

Yrkesrollerna där det kommer vara störst behov är:

  1. Fastighetstekniker
  2. Fastighetsskötare
  3. Fastighetsvärd
  4. Fastighetsförvaltare

– 71 procent av företagen säger att rekryteringarna är ersättningsrekryteringar och 22 procent säger att anledningen är expansion av verksamheten, berättar Carina.

Resultaten från undersökningen finns samlade i en övergripande rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur löser vi kompetensbristen?

Steg ett: erbjud en fantastisk prao-plats. Målet med prao är att eleven ska vilja söka sig till branschen i framtiden.

Undersökningen visar att 66 procent av företagen tog emot en praktikant under 2022. 29 procent av företagen tog emot en prao-elev.

– Det är glädjande att allt fler tar emot praktikanter från yrkeshögskolan – hela 68 procent har tagit emot en praktikant därifrån, berättar Carina.

Steg två: samarbeta med regionala utbildningsanordnare. Arbeta strategiskt och långsiktigt tillsammans och bygg ett ömsesidigt förtroende.

De flesta fastighetsbolag gör detta där det finns utbildningar, men ibland vet man inte vilka utbildningar som finns i regionen.

– Då kan det vara bra att delta på våra komptensråd som vi arrangerar runtom i landet där vi bjuder in både fastighetsbolag och utbildningsanordnare som verkar i regionen, förklarar Carina.

Enligt undersökningen är det flest platser inom YH-utbildning.

– Det finns gott om utbildningar och utbildningsplatser där arbetsgivare kan engagera sig för att bygga upp ett samarbete med utbildningsanordnare och även påverka innehållet i utbildningarna, säger Carina.

Carina tipsar om webbplatsen jobba-i-fastighetsbranschen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för den som vill hitta en utbildning inom fastighet.

Varifrån rekryterar företagen sina medarbetare?

Undersökningen visar att hela 67 procent rekryterade från ett annat företag i fastighetsbranschen.

Här finns det utrymme för förbättring och i stället rekrytera från utbildningssystemet som levererar många utbildningsplatser.

34 procent svarar att de har rekryterat någon som gått en YH-utbildning.

Hur löser vi kompetensbristen? Steg tre.

Carina berättade att steg ett är att erbjuda en fantastisk prao-plats och steg två är att samarbeta med regionala utbildningsanordnare.

Steg tre: validera befintliga medarbetare och satsa på kompetensutveckling.

Emil berättar att Faval används för att validera kunskaper hos befintliga medarbetare på fastighetsbolag.

Vad är Faval?

Faval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är fastighetsbranschens valideringsverktyg. Det synliggör och säkrar branschens kompetens på ett tidseffektivt och kostnadseffektivt sätt.

Faval är framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tillsammans med fastighetsbranschen.

Yrkesroller som Faval validerar mot

Validering efter gymnasieskolans kursplan SeQF-nivå-4:

  • Fastighetsskötare
  • Fastighetstekniker
  • Fastighetsvärd/bovärd.

Validering på eftergymnasial nivå SeQF 5:

  • Fastighetsförvaltare
  • Fastighetsingenjör.

– Valideringen sker på ackrediterade testcenter runt om i landet. Valideringen mynnar ut i ett kompetensbevis för yrkesrollen, berättar Emil.

Nyhet i Faval 2023

Emil berättar att komptensstandarder har uppdaterats och reviderats i Faval under 2023. Det gäller moduler inom områdena digitalisering och fastighetsautomation och syftet är att säkerställa att validanden har relevant och aktuell kompetens inom yrkesområdet.

Moderator Willy Silberstein frågar om det är mest män som arbetar inom branschen och varför det i sådana fall är så.

– Ja, du har rätt i det. Det handlar dels om att många av yrkesrollerna är tekniskt inriktade, men yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör på SeQF-nivå 5 lockar allt fler kvinnor, berättar Emil.

Vilken är skillnaden mellan valideringsverktyget Faval och OCN-metoden?

– Verktygen validerar olika målgrupper. Faval validerar bara individer som arbetar inom branschen som behöver ett kvitto på sina kompetenser. Verktyget används också av företag i deras strategiska arbete med kompetensförsörjning för att se luckor finns. Faval och OCN-metoden kompletterar varandra och båda behövs, avslutar Carina

Faval och OCN-metoden kompletterar varandra och båda behövs.

Carina Lundström

utvecklingsledare på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.


Hur löser vi kompetensbristen inom fastighet?

1: Erbjud en fantastisk prao-plats.

2: Samarbeta med regionala utbildningsanordnare.

3: Validera befintliga medarbetare och satsa på kompetensutveckling.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan