Vakin ser stora värden med validering för att ta vara på kompetens

Vakin har varit engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning sedan starten 2015 och ser stora värden i validering.

Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är kort för Vatten och Avfallskomptens i Norr. De har ett stort verksamhetsområde geografiskt på över 10 600 m² i kommunerna Umeå, vindeln och Nordmaling. De hjälper cirka 140 000 individer med vatten, avfall och kompetens. Det är glesbefolkat, jämfört med storstadsregionerna.

Fredrik Sörvåg är kompetensutvecklare och Walter Jonsson är underhållschef på Vakin. Fredrik berättar:

– Vi har stora avstånd och långa ledningar, men en annan utmaning är att vi får slita för att få hit kompetens.

Fredrik var skeptiskt mot validering från början. Hur ska någon annan kunna betygsätta, validera och värdera vad våra medarbetare kan, tänkte han?

Walter berättar att Vakin arbetar efter en styrmodell där de försöker göra så de aktiviteter de jobbar med hänger ihop med den styrmodellen.

Vakin har fyra mätbara bolagsmål:

  1. Hög leveranssäkerhet
  2. Hållbar och effektiv hantering av resurser
  3. Aktiv roll i samhällsplanering och samverkan över gränserna
  4. Kompetenta och kundorienterade medarbetare.

Validering passar väldigt bra in i bolagsmålet kompetenta och kundorienterade medarbetare.

I början var Walter lite frågande till validering; det var inte helt begripligt.

– Varför ska vi utbilda de som redan kan? Vi har tillräckligt med arbete för att rekrytera rätt kompetens. Vilket merarbete tillför validering? Vi gör ju på vårt sätt, säger Walter.

Vad har Vakin gjort?

Åtta medarbetare har genomfört Sobonas bedömarutbildning och nästa steg är att börja validera medarbetarnas kunskaper och kompetenser.

Åtta medarbetare har genomfört Sobonas bedömarutbildning och nästa steg är att börja validera medarbetarnas kunskaper och kompetenser.

Nu ska tre tekniker och en underhållsledare i Umeå inom VA/underhåll (felsökning inom dricksvattennätet) valideras. De kommer även validera två medarbetare i Vindeln under hösten 2021.

– Vi vill se var utbildningsinsatser kan sättas in på en av medarbetarna i Vindeln, medan den andra medarbetaren är relativt ny, berättar Fredrik.

Vakin ser värde i att validera

Vakin har yrkeskunniga medarbetare och genom validering kan företaget skapa samsyn i vad medarbetarna kan. Även om någon har arbetat i 20 år kan hen lära sig göra smartare och bättre lösningar, för det kan finnas luckor i medarbetarnas kunnande.

Genom rekrytering kan det komma in individer som saknar vissa kunskaper. Fredrik påpekar att det är viktigt att rekrytera rätt individer som passar i verksamheten som de sen klär på med kunskaper. Och då är validering ett bra verktyg för att se var de behöver göra olika komptensinsatser.

– Validering stödjer ett effektivt arbetssätt där vi linjerar hur vi jobbar med felsökning eller läcklagning. Man sitter inte ensam i båten utan vi jobbar tillsammans, konstaterar Walter.

Validering stödjer också effektiv förvaltning av Vakins tillgångar. Det kan liknas vid en ISO-standard och är ett bra verktyg för att stödja arbetet.

Validering – när Vakins värdeord blir verkstad

Genom validering kan Vakin ta vara på den kompetens som finns i företaget, både hos nya och gamla medarbetare. Det hjälper att se vilka områden som behöver stärkas upp.

Genom validering kan Vakin ta vara på den kompetens som finns i företaget, både hos nya och gamla medarbetare.

– Vi kan få en samverkan med medarbetare som jobbar inom ett område som kan testa att göra något nytt efter något år. Vi kan flytta den resursen vidare inom företaget, berättar Fredrik.

Vakin använder de resurser som finns inom företaget och medarbetarna är den viktigaste resursen. Därför är det viktigt att de trivs på arbetet och kan utveckla sig, så de stannar kvar länge.

Det innebär en hållbar satsning på den enskilde medarbetaren, både ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Fredrik är inte längre skeptiskt till validering. Visst finns det många utmaningar men numera är han positivt inställd och menar att Vakin ska dra nytta av all kunskap som de kan få fram genom validering.

Dessutom lyfter han vikten av att samverka med Sobona och Svenskt Vatten. Det är viktigt med en likadan syn på kunskap över hela landet.

Walter konstaterar att medarbetare som får vidareutbilda sig för en bättre självkänsla. Han menar också att valideringen är flexibel och har inneburit intressanta och inspirerande samtal.

Fredrik, vad säger du till någon som är skeptiskt till validering, precis som du var?

– Var inte skeptisk. Kontakta mig, Walter, Sobona eller Nordiskt Valideringsforum och prata lite. Jag berättar gärna mer om utmaningar och det som varit enkelt, avslutar Fredrik.