Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för Sobonas medlemsföretag. Därför har Sobona utvecklat praktiska verktyg som är enkla att använda.

Sobona tecknar centrala kollektivavtal som medlemmarna är skyldiga att följa, medan verktygen inom kompetensförsörjning är frivilliga att använda. Per konstaterar dock att Sobona har utvecklat verktygen utifrån medlemsföretagens uttalade behov och önskemål och han belyser nyttan och vikten av att använda dem.

– Vi ett startklart paket och jag hoppas konferensen blir en call to action så fler får lust och motivation för att komma i gång med arbetet, säger Per.

Jag hoppas konferensen blir en call to action så fler får lust och motivation för att komma i gång med arbetet.

Per konstaterar att arbetet med kompetensförsörjning inte är någon quick fix. Men det finns verktyg för den som känner sig vilsen. Dessutom måste ledningen manifestera och tydligt tala om att organisationen behöver jobba på ett annorlunda sätt framöver.

– Konkurrensen om arbetskraft är brutal. Antalet studenter räcker inte på långa vägar för behoven som finns. Jag hoppas fler inser värdet av lärande på arbetsplatsen och börjar med att anmäla några medarbetare till vår handledarutbildning eller bedömarutbildning, säger Per.