Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté om värdet av ett yrkesbevis

TCYK består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. De beskriver yrkesprofiler och de kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen.

TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs som arbetslivserfarenhet, validering, korta kurser och/eller längre yrkesutbildningar.

Lennart Wahlstedt är utemiljöchef Fastighetsutveckling Bostads AB Poseidon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Mattias Elofsson SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ordförande TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté).

Yrkesbevis i utemiljöbranschen

Utemiljöbranschen består av kyrkogårdar, parkförvaltningar, privata trädgårdar och bostadsgårdar. Skötsel och förvaltning är den gemensamma nämnaren med fastighetsbranschen.

TCYK har arbetat med yrkesbevis sedan 1985 när verksamheten startade. Målet har varit att få nationellt accepterade yrkesbevis.

Det innebär att individen ska ha meriterande dokument som styrker och kvalitetssäkrar yrkeskompetensen. Det ger ett värde för arbetsgivare som rekryterar och fortbildar medarbetare.

TCYK har i dagsläget 13 olika yrkesbevis vilket visar på att yrkeskompetens är komplext. Det är inte bara ett yrkesbevis som krävs för att kunna hantera, sköta, underhålla och anlägga utemiljöer, utan det är flera olika.

Det är inte bara ett yrkesbevis som krävs för att kunna hantera, sköta, underhålla och anlägga utemiljöer, utan det är flera olika.

– Jag kommer fokusera på yrkesbevis 1 “Skötsel och förvaltning av utemiljö”, berättar Lennart.

Tre vägar till yrkesbevis

Det finns tre olika vägar till yrkesbevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

  1. Gymnasie- eller YH-utbildning med 2 400 timmars blandad praktik.
  2. Kortare fortbildning för yrkesverksamma med 3 500 timmars blandad praktik.
  3. Lära sig jobbet på jobbet.

I den sista vägen krävs ett komptensintyg där 28 obligatoriska moduler i yrkesprofilen ska vara avklarade och individens kunskap ska valideras genom OCN-metoden.

Yrkesbedömare och handledare

Yrkesbedömare och handledare kan vara samma individ. En handledare ska lära ut yrket och introducera en individ på plats, medan en yrkesbedömare också ska kunna göra en totalbedömning.

För att kunna klara steg 3 i vägen till yrkesbevis används OCN-metoden och då krävs det yrkesbedömare som är av TCYK. godkända

Vinster med yrkesbevis för individen

Det finns många vinster för yrkesbevisen för individen. Det ger en yrkesstolthet och bevis på kompetens inom yrkesområdet. Vidare ökar möjligheten till anställning. Dessutom kan yrkesbeviset vara underlag vid såväl kompetensutveckling som lönesättning.

Det finns många vinster för yrkesbevisen för individen.

Vinster med yrkesbevis för arbetsgivare

Yrkesbeviset bevisar individens kompetens inom yrkesområdet. Det kan vara underlag vid kompetensutveckling och lönesättning. Arbetsgivare kan ställa krav vid upphandling på att individer ska ha kompetensen som finns i yrkesbeviset.

Vidare kan företaget utvecklas och förbättras om man arbetar med lärande på arbetsplatsen genom ett yrkesbevis. Handledarna som arbetar med lärande är nyckelpersoner och känner stolthet.

Vinster med yrkesbevis för beställare

Beställare är nyckeln till allt, för om beställaren inte ställer krav på yrkeskompetens kommer systemet inte fungera. Yrkesbevis kan ge beställaren bevis på kompetens inom yrkesområdet, oavsett om individen anställs eller köps in på entreprenad.

Yrkesbevis kan ge beställaren bevis på kompetens inom yrkesområdet.

Kraven vid upphandlingar blir tydligare genom yrkesbevis. Det blir också lättare att utvärdera anbud för rätt yrkeskompetens ska ge mer för pengarna.

Vinster med yrkesbevis för utbildningsanordnare

Yrkesbevis ger en tydligare målbild av vilka krav som branschen ställer. Det blir lättare att definiera uppdrag för ledning och lärare i verksamheten. Elever som deltar i en utbildning får en tydligare bild av vad som krävs.

Det blir en tydligare kvalitetsstyrning för att nå målen. Det är lättare att nå och värdera praktikmål vid Lia- och APL-utbildning när planerna är nationellt accepterade och kopplade till yrkesbevis. Tack vare yrkesbevis blir nya affärsmodeller möjliga inom utbildning och validering.

– Individen kan begära ut sitt yrkesbevis på TCYK:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Beställare kan också logga in där för att se att yrkesbevisen finns och är relevanta, avslutar Lennart.