Avslutande reflektioner och insikter från Per Nordenstam

Det finns nationella yrkesprofiler för fastighetsbranschen och även verktyg som validering, handledarutbildning och bedömarutbildning. Allt är startklart.

Jag hoppas konferensen blir en call to action och att fler kommer i gång och arbetar med våra verktyg och går med i projektet Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen, säger Per.

Jag hoppas konferensen blir en call to action och att fler kommer i gång och arbetar med våra verktyg och går med i projektet.

Många vinster

Per lyfter vinster för såväl företagens kultur och kompetenssäkring som för individers utveckling. Det är tydligt att detta är ett långsiktigt arbete och att effekten blir bättre när fler av medlemsföretagen engagerar sig.

Vi gör det här tillsammans. Det kräver engagemang, tid och stöd från högsta ledningen. För det finns inga färdigpaketerade lösningar, utan allt fler behöver bredda sitt synsätt för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen, avslutar Per.