En inkluderande arbetsplats – hur omsätter vi våra värderingar i praktiken?

MKB beskriver sin pågående resa för mångfald och inkludering samt hur satsningen på gårdsvärdar skapar vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa.

MKB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med över 300 anställda. Det ägs av Malmö stad och har drygt 25 000 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler. Ungefär 60 000 Malmöbor bor i en av deras lägenheter.

Karin Svensson är HR chef och Maria Tengroth är projektansvarig sociala investeringar/trygghet på MKB. Karin berättar:

– Vi kommer behöva anställa fler medarbetare framöver. Vi har hittills haft hyfsat lätt att få tag i arbetskraft och samarbetet med yrkeshögskolan har varit positivt för oss.

Samtidigt är arbetslösheten i Malmö drygt 15 procent och många av de arbetslösa bor i MKB bostadsområden som räknas som särskilt utsatta.

Inga utsatta områden i Malmö 2030

Malmö stad arbetar hårt och ambitiöst med frågor som handlar om trygga områden och sysselsättning. Målsättningen är att staden ska verka för att inga områden klassas som utsatta av polisen 2030, vilket kommer att kräva ett stort arbete för att målet ska uppnås.

– Vi arbetar med olika typer av insatser för social hållbarhet. Vi har ett eget lärlingsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för unga individer som saknar utbildning. Vi ger deltagarna ett utbildningsår och sedan övergår det till en fast anställning som husvärd, berättar Karin.

Vi arbetar med olika typer av insatser för social hållbarhet.

MKB har även ett traineeprogram som vänder sig till nyutbildade ingenjörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De arbetar aktivt med att ta in fler sommarjobbare och i år har de haft totalt 300 ungdomar på plats.

Sommarjobbet är ett första viktigt steg in i arbetslivet och det är samtidigt en fantastisk möjlighet för MKB att visa för unga hur intressant fastighetsbranschen är att jobba i.

HBTQ och ”Hem för var och en”

2015 genomförde MKB ett affärsplansarbete. Medarbetarna var med och de utvecklade visionen ”Hem för var och en”.

Tillsammans satte de upp mål om hur de vill att företaget och medarbetarna ska uppfattas, vilket landade i värdeorden “inkluderande” och “passionerade”.

– I samband med arbetet kom vi på att vi kunde bli det första fastighetsbolaget att bli HBTQ-certifierat, berättar Maria.

2016 genomförde MKB och RFSL en utbildning på 20 timmar som 300 medarbetare deltog i. Under utbildningen fick medarbetarnas lära sig mer om normer, strukturer och diskriminering. Vidare togs en treårig handlingsplan fram och företaget har även blivit omcertifierat 2020.

2016 genomförde MKB och RFSL en utbildning på 20 timmar som 300 medarbetare deltog i.

MKB har även löpande föreläsningar på temat HBTQ. Vidare har de skapat en bokklubb och ser löpande över bilder i interna och externa material. Det är viktigt att alla känner sig sedda och respekterade på MKB.

Det är också viktigt att normer medvetandegörs och kompetensen kring detta ska ökas hos medarbetarna. För då bli bemötandet mot både kunder och samarbetspartners bättre.

– Vi blir mer innovativa genom mångfald. Det är också viktigt att ta ställning med hänsyn till arbetsgivarvarumärket. Den interna stoltheten ökar när vi tar ställning, säger Maria.

Vi blir mer innovativa genom mångfald.

Karin berättar att flera medarbetare påpekade att HBTQ-satsningen borde vara en självklarhet. Samtidigt betonar hon vikten av att arbeta strategiskt och långsiktigt med de här frågorna.

Satsningen är inget HR-projekt och ingen quick fix, utan en viktig framtidsfråga.

Gårdsvärdar – en insats med många vinnare

I projektet Gårdsvärdar anställer MKB långtidsarbetslösa kvinnor på ett år. Kvinnorna bor i deras bostadsområden och genom projektet städar och håller de rent i hus och på gårdarna.

Anställningen innebär ett fullt medarbetarskap med samma villkor som alla andra anställda har.

Dessutom får kvinnorna svenskundervisning och gå i en cykelskola. Malmö är en liten stad till ytan och när en individ kan cykla ökar hens anställningsbarhet i staden. Även den personliga självständigheten ökar. Dessutom blir gårdsvärdarna förebilder och ambassadörer för andra kvinnor.

MKB har jobbat med Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen sedan 2018. I den första piloten anställdes fem kvinnor och nu är de 25 anställda. Målsättningen är att projektet ska fortsätta växa och utvecklas.

Många av kvinnorna har varit isolerade i Sverige i många år. Genom projektet kan de få en trygghet och en egen försörjning.

Många av kvinnorna har varit isolerade i Sverige i många år. Genom projektet kan de få en trygghet och en egen försörjning.

– Vi är stolta över våra gårdsvärdar. Jag är glad över att vi har utvecklat ett kreativt sätt att arbeta med mångfald och inkludering, säger Maria.

En del av kvinnorna går vidare till andra anställningar efter de har varit gårdsvärdar. Maria berättar också att de gör matchmaking med företagets underleverantörer, som kan vara möjliga framtida arbetsgivare.

Vad händer med kvinnorna när de får en uppgift och spelar en roll?

– Det är fantastiskt att se vad som händer med kvinnorna. Många har varit isolerade från det svenska samhället och inte tränat på det svenska språket. Genom att vara gårdsvärd utvecklas både språket, självkänslan och självförtroendet, säger Karin.

Genom att vara gårdsvärd utvecklas både språket, självkänslan och självförtroendet

Nu ska MKB försätta samtal med Sobona om hur de tillsammans kan öka kunskaperna för att klä på gårdsvärdarna ytterligare, så de får ännu bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

Läs gärna mer i artikeln “Mångfald och inkludering i praktiken - MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden Länk till annan webbplats..”