Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd gör en framtidsspaning

Företag inom fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov trots pandemin, samtidigt tog färre företag emot praktikanter under 2020.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (FU) är en ideell förening som arbetar för kompetensförsörjning av fastighetsbranschen. De företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Emil Bood är verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och vd på Faval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Carina Lundström är utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd,

Enligt undersökningen “Kompetensbehov 2019–2024 – en övergripande rapport från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som släpptes den 30 mars 2020 är kompetensbristen oroväckande, inte minst då fastighetssektorn behöver jobba mycket med energieffektivisering för att Sverige ska nå miljömålen.

Kompetensbehovsundersökning till 1 000 företag

Carina berättar att Fastighetsbranschens utbildningsnämnd gör kompetensbehovsundersökningen vartannat år. Undersökningen riktar sig till cirka 1 000 respondenter, vilket motsvarar en stor del av fastighetsbranschen och ger en tydlig signal om behoven.

Syftet med undersökningen är att visa på vilka behov som finns kring några av de yrkesroller som de ska jobba med. Resultatet ligger sedan bland annat till grund för olika beslut som exempelvis när Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska bevilja medel till utbildningsplatser gentemot yrkesrollerna.

– Undersökningens svar ger en möjlighet för utbildningsanordnare att se vilka kompetenser och yrkesroller som behövs i framtiden. På så vis kan de utforma innehållet i utbildningarna rätt, säger Carina.

Undersökningens svar ger en möjlighet för utbildningsanordnare att se vilka kompetenser och yrkesroller som behövs i framtiden.

Rekryteringsbehovet på fem års sikt visar på vikten av framtida rekryteringar för yrkesrollerna fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetsingenjör, byggprojektledare och fastighetstekniker.

– Vi kommer behöva cirka 7 000 nya medarbetare till fastighetsbranschen på fem års sikt, berättar Carina.

Behovet av rekryteringar har minskat ganska mycket, även om det fortfarande är stort. Covid-19 har påverkat resultatet något.

Främst ersättningsrekryteringar

I undersökningen svarade företagen på vilken den huvudsakliga anledningen är till rekryteringarna. Svaren var de samma som i undersökningen som gjordes två år före – det är främst ersättningsrekryteringar på grund av pensionsavgångar.

Rekryteringar som härleder från expansion av verksamheten har sjunkit i den senaste undersökningen. Anledningen är sannolikt pandemin, vilken gjort att fler företag är mer försiktiga med att expandera.

Fastighetsbranschen är mansdominerad. Det arbetar totalt bara 19 procent kvinnor inom samtliga yrkesroller i fastighetsbranschen.

Fastighetsbranschen är mansdominerad.

Få arbetar i de mer tekniskt inriktade yrkesrollerna, som till exempel fastighetstekniker där bara åtta procent kvinnor återfinns.

– Vi har flest kvinnor inom yrkesrollen fastighetsförvaltare. Dessa siffror linjerar med kvinnor som deltar i utbildningar till fastighetsförvaltare, säger Carina.

Undersökningen visar även att 63 procent rekryterar nya medarbetare som arbetat hos ett konkurrerande företag. Detta är en trend som håller i sig och siffran har till och med gått upp lite.

Vilka utbildningsformer rekryterar branschen från?

Yrkeshögskolan tar intagit mark och flest företag rekryterar nya medarbetare härifrån. Det finns utbildningar på 50 orter runt om i landet, vilket betyder att det finns gott om utbildningsmöjligheter.

– Men det har däremot varit svårt att få individer att söka till de här utbildningarna, säger Carina

Dessutom rekryterar många nya medarbetare från andra branscher såsom elbranschen, byggbranschen, tillverkningsindustrin och även servicesektorn.

Undersökningen visar också vilka kompetenser som befintliga medarbetare kommer behöva på två års sikt. Det handlar om kompetenser inom miljö- och hållbarhetsfrågor, energieffektivisering och automation, eftersom den tekniska utvecklingen påverkar mycket.

– En framtida kompetens som sticker ut rör trygghetsfrågor. Det handlar om kompetens för att arbeta i utsatta områden, säger Carina.

En framtida kompetens som sticker ut rör trygghetsfrågor.

Carina flikar in vikten av soft skills som kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga och förmågan att vara service-minded. Detta är viktiga kompetenser för att trivas i fastighetsbranschen.

Språkapp för fastighetsbranschen

Lingio är en användarvänlig språkapp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är framtagen för fastighetsbranschens yrkesroller. Den innehåller yrkesspråk med olika övningar, möjlighet att fotografera objekt och få det direktöversatt samt en ordlista.

– Lingio finns översatt till åtta språk för yrkesrollerna fastighetsvärd, fastighetstekniker och fastighetsingenjör, berättar Carina.

Emil berättar att FAVAL är fastighetsbranschens valideringsverktyg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De validerar utifrån gymnasieskolans kursplan för rollerna fastighetstekniker, fastighetsskötare och värd.

På eftergymnasial nivå validerar de till fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd arbetar även med att förbereda ansökan för nivåplacering för yrkesrollerna inom SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillsammans med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De utför inte valideringarna själva, utan det gör 25 ackrediterade testcenter runt om i landet.

Validering kan korta vägen in till branschen och det kan även skapa attraktivitet för arbetsgivare, konstaterar Emil.

Validering kan korta vägen in till branschen och det kan även skapa attraktivitet för arbetsgivare.

Det är viktigt att skapa en samsyn kring innehållet i validering så det fungerar för hela branschen. Det går att validera vissa delar av en yrkesroll så individen får ett certifikat eller komptensintyg för just de delarna.

– Validering är ett bra verktyg för individer som vill ta sig in i branschen, men även för befintliga medarbetare, avslutar Emil.

Jobba i fastighetsbranschen punkt se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om fastighetsbranschen, arbetsgivare och olika utbildningsvägar.