Moderator ramar in fastighetskonferensen och introducerar programmet

Per Nordenstam, vd Sobona, inleder konferensen med att betona att kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sobonas medlemmar.

– Det är glädjande att vi ser en tydlig rörelse framåt och att fler deltar på årets konferens för fastighetsbranschen. Dessutom visar allt fler medlemsföretag vägen framåt, konstaterar Per.

Konferensen blir en call to action

Per hoppas att konferensen blir en call to action för medlemsföretagen i arbetet med en mer inkluderande kompetensförsörjning. För utmaningarna kommer inte lösas av någon annan och det kommer inte komma färdigförpackade medarbetare som passar perfekt in i företagens olika yrkesroller.

– Det är viktigt att arbetare bredare och annorlunda med kompetensförsörjningen. Fler behöver inse värdet i lärandet som sker kontinuerligt på arbetsplatsen och att lärande måste värderas, oavsett var, hur och när man lärt sig något, säger Per.

Fler behöver inse värdet i lärandet som sker kontinuerligt på arbetsplatsen och att lärande måste värderas, oavsett var, hur och när man lärt sig något.

Synen på traditionell utbildning är också i fokus. Många lever kvar i en paradox där man tror att högskola och universitet ska klara av att utbilda individer helt och hållet. Företagen har själva en mycket viktig roll i lärandet i samspel med det formella utbildningssystemet.

Om ett år tror Per att vi kommer se en stor utväxling av engagerade medlemsföretag i arbetet med en mer inkluderande kompetensförsörjning, eftersom verktyg och pågående projekt finns på plats och är tillgängliga att använda utifrån företagens behov.