Nya rekryteringsvägar är en kompetens-försörjningsfråga för branschen

Mölndal Energi har en viktig roll för ett hållbart samhälle. De tar ett socialt ansvar och skapar möjligheter för individer utanför arbetsmarknaden.

Energibranschen måste ta vara på den kompetens som finns i samhället. Praktikplatser är ett av många exempel på sätt att jobba med inkludering.

Christian Schwartz är vd på Mölndal Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., branschrådsordförande energi och ordförande för Sobonas bolagsstyrelse.

Mölndal Energi är en del av energibranschen. I ägardirektiv och tydlig förväntan från Mölndals kommun ska bolaget bidra till stadens tillväxt och attraktionskraft samt ekonomisk, social och ekologisk utveckling.

Detta åstadkommer Mölndal Energi genom att verka för att säkerställa balans mellan de olika aspekterna i “energitrilemmat”. De tre aspekterna är bolagets ansvar för energiförsörjning:

  1. Långsiktigt miljömässigt hållbar
  2. Har hög leveranssäkerhet
  3. bidrar till en ekonomi i balans.

– Som stadens energibolag levererar vi affärsmässig samhällsnytta till våra kunder och ägare. Visionen är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Christian.

Christian berättar att Mölndal Energi arbetar med en bred agenda för att bidra till kommunens attraktionskraft. De är på väg mot en hållbar energiproduktion och kan inte vara gammaldags ingenjörsaktiga.

– 2018 blev Mölndal Energi Sveriges första fossilfria energiföretag enligt GHG protocol scope 1. Den resan tog tolv år med en formidabel utveckling som krävt mycket pengar och kompetens, säger Christian.

Men Mölndal Energi är inte nöjda där. För tre år sedan satte de upp ett nytt långsiktigt mål. Till 2038 ska de ha noll kundupplevda elnätsfel. Det är ett komplicerat arbete som de lägger grunden för nu.

– Vi har höga krav på oss i energibranschen, både från kunder, våra ägare, oss själva och omvärlden för att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning på hög nivå, säger Christian.

Mölndal Energi och branschkollegorna måste satsa på alternativa rekryteringsvägar. Samhällets utveckling mot ett hållbart välfärdssamhälle gör energibranschen central. Därför blir kompetensförsörjningsfrågan viktig för hela energibranschen.

Därför måste Mölndal Energi arbeta med bredare rekryteringsvägar och ta hand om kompetens som finns i samhället. Det går inte att fortsätta rekrytera från konkurrenter. Praktikplatser är ett av många sätt att arbeta med inkludering.

Praktikplatser är ett av många sätt att arbeta med inkludering.

– Energibranschen är en central spelare för att öppna upp och skapa möjligheter för bra individer som står en bit utanför arbetsmarknaden, säger Christian.

Sprid kunskap och sänk trösklar

Mölndal Energi måste visa att de finns och så frön hos ungdomar och andra om att de finns. Många unga vet vad en influencer gör, men inte vad en ingenjör gör och det vill vi ändra på.

Många unga vet vad en influencer gör, men inte vad en ingenjör gör och det vill vi ändra på.

Mölndal Energi står inför en stor generations- och komptensväxling och har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren av bland annat beredare och montörer. Därför medverkar de i Tekniksprånget och hittills tagit emot fem personer genom det programmet.

Det underlättar om man gör detta i nära samarbete med kommun och Arbetsförmedling.

– De har många gånger kunskap och en metodik som gör vår del mer hanterlig, säger Christian.

Christian tipsar om att använda Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning såsom handledarutbildning för att skapa bra förutsättningar för introduktion. Förberedelserna är viktiga för att lyckas, som till exempel att tänka ut givande arbetsuppgifter och välja ut positiva handledare.

Christian tipsar om att använda Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning såsom handledarutbildning för att skapa bra förutsättningar för introduktion.

Sobona och Energiföretagen Sverige har tillsammans med referensföretag, Kommunal, Seko och utbildningsanordnare utvecklat nationella yrkesprofiler och en valideringsmodell för energibranschen.

Det är viktigt att använda de verktygen för att synliggöra vad individer faktiskt behöver kunna i vissa avseenden och även för att likställa lärande på arbetsplatsen med det formella utbildningssystemet.

De nationella yrkesprofilerna för energibranschen är:

Arbeta med kundservice

Beredare

Distributionselektriker

Distributionselektriker – belysning

Drifttekniker – elnät

Under 2022 sker en yrkesprofileringsprocess för de två nya yrkesprofilerna nätplanerare/projektör och projektledare.

Sobona och Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer också arbeta för att ta fram fyra nya yrkesprofiler för bredband och stadsnät tillsammans med referensbolag, Kommunal, Seko och utbildningsanordnare. Arbetet genomförs med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Mölndal Energi och också tagit emot studenter från Chalmers som gjort sina examensarbeten där. De har även anställt elmontörer som började på företaget som praktikanter.

Noggranna ur ett säkerhetsperspektiv

Christian påpekar att Mölndal Energi måste vara noggranna med vilka individer som de har inne och släpper in i sina system. Det handlar både om personsäkerhet och om risk för yttre hot.

Utmaningarna ska dock inte överdrivas och Säpo finns till hjälp, men det måste hanteras på ett systematiskt och ansvarsfullt sätt.

– Säkerhetsperspektivet får inte vara ett hinder för att ta in individer som har en bakgrund från ett annat land. Vi måste ta in rätt individer på rätt ställe under rätt förutsättningar, säger Christian.

Vi måste ta in rätt individer på rätt ställe under rätt förutsättningar.

Vad gör ni för att sprida kunskap om att branschen är viktig och spännande?

– Vi bloggar, tar fram filmer och har även SEO-optimerat innehållet på vår webbplats.

Hittills har Mölndal Energi haft hyfsat lätt att rekrytera. De har många roliga saker på gång och befinner sig i en storstad nära universitet och högskola, vilket innebär fördelar, jämfört med branschkollegor på mindre orter.

Rekryteringsbehoven fortsätter dock framöver. De är redan igenom generationsproblematiken och nu krävs mer avancerade kompetenser eftersom de numera säljer digitala produkter med tjänsteutveckling och inte bara kilowattimmar.

– Därför är det viktigt att sänka trösklarna, sprida information, ta emot individer via praktikplatser och använda Sobonas verktyg.

Göra skillnad på riktigt

Marknadsmässig lön är viktigt och det erbjuder Mölndal Energi. Det ska också finnas konkurrenskraftiga kollektivavtal.

– Men vi måste bli bättre på att berätta om hur många meningsfulla arbetsuppgifter som finns hos oss. Branschen erbjuder möjligheter till att göra skillnad till det bättre, säger Christian.

En utmaning är att den yngre generationen har många val i dag. Mölndal Energi får inte hamna i “power-point-världen” där saker är överteoretiska och görs på låtsas. Det är viktigt att göra saker på riktigt som gör skillnad.

– Mölndal Energi är inte hippa, men vi gör skillnad på riktigt och bidrar till det hållbara välfärdssamhället. Vi gör ett otroligt meningsfullt uppdrag för en bättre värld, avslutar Christian.

Mölndal Energi är inte hippa, men vi gör skillnad på riktigt och bidrar till det hållbara välfärdssamhället.