Avslutande reflektioner och insikter från Per Nordenstam

Sobona har utvecklat verktyg utifrån medlemsföretagens uttalade behov och önskemål. Per Nordenstam belyser nyttan och vikten av att använda dem.

– Jag vill också berätta hur glad och stolt jag är över att vi precis har fått flera yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning godkända och inplacerade som en kvalifikation i SeQF, säger Per.

Utvecklingsarbet med kompetensförsörjning

Vidare konstaterar Per att utvecklingsarbetet med kompetensförsörjning kan upplevas lite som en ketchupflaska. När man skakar flaskan och vänder den upp och ner händer det ingenting till en början, men sen kommer all ketchup på en gång. Precis så känns det med utvecklingen av verktygen och medlemmarnas engagemang.

Det är också tydligt att utvecklingen på arbetsmarknaden sker snabbt och konkurrensen om kompetens hårdnar.

Utvecklingen på arbetsmarknaden sker snabbt och konkurrensen om kompetens hårdnar.

– Det kan vara lite jobbigt att vara den första som provar någonting nytt, som till exempel Sobonas verktyg. Att vara nummer två eller tre är bra, men den som kommer sist överlever inte om man inte arbetar på ett smart sätt, avslutar Per.