Vad är värdet av ett yrkesbevis inplacerat i SeQF?

MYH vill göra SeQF mer känd så arbetslivet får tillgång till rätt kompetens och individer kan visa och utveckla sitt kunnande.

Kerstin Littke är nationell samordnare SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Sveriges referensram för kvalifikationer) på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hon berättar att SeQF är ett pragmatiskt verktyg som är utarbetat på europeisk nivå och i medlemsländerna inom EU.

En kvalifikation är ett formellt resultat av en bedömnings- och värderingsprocess som ges när ett behörigt organ fastställer att en person har uppnått läranderesultat som motsvarar fastställa kriterier.

En nationell referensram för kvalifikationer är ett instrument för att förbättra kvalifikationens tydlighet, progression och kvalitet i förhållande till arbetsmarknaden.

Organiseringsprinciperna är:

Sobona har precis fått flera yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning godkända och inplacerade som en kvalifikation i SeQF.

SeQF säger ingenting om hur omfattande en kvalifikation är. En liten kvalifikation kan ligga på samma nivå som en bred kompetens. En spetskompetens kan ligga på samma nivå som en universitetsutbildning.

Alla kvalifikationer i referensramen granskas av en Myndigheten för yrkeshögskolan och kvalitetssäkras därmed.

Referensramen för kvalifikationer


 

Referensramen har åtta nivåer. De gråmarkerade fälten är det offentliga utbildningssystemets kvalifikationer. Den orangea bården symboliserar kvalifikationer som placeras utanför utbildningssystemet.

Motsvarande system finns i andra delar av världen. EQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en översättningsnyckel för andra europeiska länders referensramar.

Utfärdaren av kvalifikationen ansvarar för innehållet och Myndigheten för yrkeshögskolan granskar. Det är en stark kvalitetsmarkör att detta finns.

Vilka är de största vinsterna genom nivåplaceringen i SeQF för Sobonas medlemmar?

– De får ett fantastiskt verktyg för att säkerställa kvaliteten. Det skapar en större attraktivitet och de får ett erkännande av lärandet som sker på arbetsplatsen, avslutar Kerstin.