Kompetensförsörjning och validering utifrån verksamhetens behov

Renova arbetar med lärande på arbetsplatsen, validering och vill ha en mer inkluderande rekrytering av nyanlända och kortutbildade utrikesfödda.

Renova har en tydlig vision och ett långsiktigt mål med kompetensförsörjningen, men det är inte planen som är grejen; det är planeringen.

Renova har en tydlig vision och ett långsiktigt mål med kompetensförsörjningen, men det är inte planen som är grejen; det är planeringen.

En tredjedel av alla medarbetare är yrkeschaufförer; samtidigt råder det en stor brist på den yrkeskategorin, både i Sverige och i Europa. Men utmaningarna inom kompetensförsörjning stannar inte där.

Renova har även svårt att hitta exempelvis drifttekniker, elektriker, fordonstekniker och plåtslagare.

Sofia Westergaard är HR-specialist på Renova. Hon berättar att kompetensförsörjning handlar om att flytta kompetensbehov så att behoven matchas ihop med tillgänglig kompetens.

Men varför är kompetensförsörjning så svårt i praktiken?

– Vi kan lätt hamna i olika diken när vi ska definiera vilken kompetens som vi behöver, säger Sofia.

  1. Det blir lätt alltför övergripande. Behoven kan handla om att ha ett C-körkort för att framföra tunga fordon, möta kunder, kunna miljö och avfall samt behärska svenska. Det blir en alltför övergripande definition av kompetensbehoven.
  2. En del kompetenser definieras för lokalt.
  3. Renova gör noggranna komptenskartläggningar in i minsta detalj. Det kan handla om olika specifika system som individen ska kunna in i minsta detalj.
  4. De definierar system för kortsiktigt som till exempel att individerna ska kunna ett visst system som används just nu, som Teams. Senare kanske Renova byter till Zoom och då förlorar de strukturen.
  5. Och hur vet de ens att kompetensen finns?

Renovas lokala jobbspår


Renova, Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad driver lokala jobbspår med stöd av Sobona.

Det råder en stor brist på yrkeschaufförer i Sverige, vilket innebär att företag behöver bredda sin rekryteringsbas och hitta nya sätt att rekrytera på.

För Renovas del resulterade detta i lokala jobbspår där svenskundervisning varvas med praktik, C-körkortslektioner och yrkeskompetensbevis.

– Tack vare modulerna i yrkesprofilen chaufför renhållning blir validering av deltagarnas kunnande enkelt i både teori och praktik, säger Sofia.

Tack vare läranderesultat och bedömningskriterier i yrkesprofilen kan Renova arbeta med validering på riktigt, både mot individ, grupp och på organisationsnivå.

Renovas nästa steg inom validering

På kort sikt ska Renova fokusera på modulen ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö och säkerställa att alla medarbetare har den kompetensen. Detta linjerar med att Renova har valt ut säkerhet inom arbetsmiljö som ett prioriterat område 2022.

På längre sikt ska Renova även utvidga till att arbeta inom avdelningen miljöservice hos kunder med bland annat fastighetsbolag. Två medarbetare från miljöservice kommer delta i Sobonas bedömarutbildning under hösten 2021.

På ännu lite längre sikt ska de ta ett större grepp om kompetensförsörjning och börja utbilda egna chaufförer.

– Det är otroligt glädjande att Sobona fått yrkesprofilerna medåkare och chaufför renhållningsbil inplacerade i SeQF, säger Sofia.

Det är otroligt glädjande att Sobona fått yrkesprofilerna medåkare och chaufför renhållningsbil inplacerade i SeQF.

Sofia avslutar med tre goda råd för att komma i gång med validering.


Råden kan sammanfattas i ordet “bad”:

B – börja och vad är affärsplanen?

A – anmäl en klok medarbetare till bedömarutbildningen.

D – dagordningen, se till så frågorna om kompetensförsörjning finns på företagets dagordning.