Framtidsspaning av Tony Clark, vd på Avfall Sverige

Rätt kompetens på rätt plats är en viktig förutsättning för Avfall Sveriges medlemmar i deras arbete mot visionen “Det finns inget avfall”.

Tony Clark är vd på branschorganisationen Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Organisationen arbetar med:

  • Omvärlds- och intressebevakning
  • Påverkansarbete
  • Erfarenhetsutbyte
  • Utvecklings- och utredningsverksamhet
  • Kommunikation
  • Utbildning och kunskapsspridning

Avfall Sverige vill uppfattas som trovärdiga, engagerade och kunniga, lyhörda för medlemmarnas behov, en drivande organisation som arbetar målinriktat, en stark opinionsbildare och en lärande organisation som förmedlar sin kunskap och erfarenhet.

Tony berättar:

– Vi kallar oss för Sveriges största miljörörelse, för vi arbetar med frågor som rör alla medborgare i landet.

Avfall Sverige insåg tidigt att nationella yrkesprofiler och validering var något som saknades hos många av deras medlemsföretag. De förstod att verktygen var viktiga vid rekrytering, men också för att vidareutveckla medarbetare.

Avfall Sverige insåg tidigt att nationella yrkesprofiler och validering var något som saknades hos många av deras medlemsföretag.

 

Komptenserbjudande till medlemmarna

Avfall Sverige erbjuder stöd till medlemmarna såsom utbildningar, kontakt med experter, kunskaper från rapporter och handböcker, branscherfarenheter från branschkollegor och numera även validering av individers kompetens.

Nästa steg är att få utbildningarna och validering att synka bättre.

Covid-19 och den ökade arbetslösheten har visat att strukturerade insteg och validering är allt viktigare.

– Validering ger medlemmarna förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion för ungdomar, utrikesfödda och nyanlända samt individer som varit utanför arbetslivet under en längre tid, säger Tony.

Validering ger medlemmarna förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion för ungdomar, utrikesfödda och nyanlända samt individer som varit utanför arbetslivet under en längre tid.

Tony berättar att validering bidrar till att höja statusen för olika yrkeskategorier och för branschen som helhet.

Avfall Sverige är engagerade i olika FN-projekt och internationella projekt. Han konstaterar att Avfall Sverige kan sätta en internationell norm för kompetens genom validering.

Det är vidare tydligt att intresset för validering sprider sig till andra områden inom avfallshantering, såsom återbruk.

Validering och yrkesprofiler är även viktiga för kommunernas arbete med Agenda 2030 - livslångt lärande och att utrota fattigdom. Det handlar om att ge människor ett värdigt sätt att leva och försörja sig på.

Dessutom är validering intressant vid upphandling av medarbetare, för genom att validera de individerna kvalitetssäkrar man kompetenserna även där.

Vision och uppdrag - Avfall Sveriges utbildningsverksamhet

Avfall Sverige är Sveriges ledande kompetensförsörjare inom avfallsområdet. De levererar utbildning som hjälper medlemmarna att vara i framkant i avfallsfrågor.

– Vi har cirka 40 utbildningsaktiviteter varje år med ungefär 2 000 deltagare. Vi jobbar numera med digitala utbildningar som är här för att stanna, säger Tony.

Digitala utbildningar har inneburit att fler individer går en utbildning. Arbetsgivare behöver inte längre lägga tid eller kostnader på resor och hotell. Dessutom har många kommuner som befinner sig svårtillgängligt anmält deltagare till utbildningar, eftersom de numera kan vara med genom ett knapptryck.

Avfall Sveriges grundkurser går hand i hand med validering.

Avfall Sveriges grundkurser går hand i hand med validering. Genom validering bevisar individen att hen kan sina arbetsuppgifter.

En bransch i ständig förbättring och utveckling

Avfallsbranschen har en stor del i den politiska diskussionen som pågår just nu kring och hållbarhet. Det finns många utmaningar, problem och katastrofer i världen.

Utvecklingen kommer innebära att nya yrkesroller växer fram. Då är validering ett viktigt verktyg för att säkerställa att företag har rätt kompetens med sin in i framtiden.

– Vi kommer arbeta ännu mer med digitalisering framöver. Digital kompetens blir allt viktigare och det är kopplat till tekniska lösningar, logistik, kommunikation samt marknad- och ledningsfrågor, konstaterar Tony.

Återbruk växer och engagerar allt fler i samhället. Där behöver branschen ha trovärdiga välutbildade företrädare som kan hantera frågor och utveckla återbruk ännu mer.

Återbruk växer och engagerar allt fler i samhället.

Avfall Sverige menar till exempel att kommunerna bör ta ett kommunalt insamlingsansvar i framtiden.

Det politiska läget skiftar, men oavsett parti är miljöfrågorna viktiga. Dessutom engagerar de ungdomar.

Vi vet redan om klimatförändringarna och att en stor del av utsläppen kommer från en bristande och undermålig avfallshantering. Branschen behöver jobba hårdare med de frågorna.

Det internationella perspektivet

Avfall Sverige fick uppdrag från FN att gå in på tre platser i världen och hjälpa dem med deras avfallshantering. Frågor kring kompetens och kompetensutveckling kommer ständigt upp.

Många länder saknar ett strukturerat system och många människor bor runt omkring en deponi och går runt och plockar. Detta måste organiseras på ett bra sätt.

– Då har jag presenterat yrkesprofiler, validering och deras utbildningar. Många är intresserade av detta, vilket innebär att Avfall Sverige gör en stor insats globalt sett, avslutar Tony.