Branschvalidering för omställning

En uppsägning på grund av arbetsbrist innebär ofta en stor påfrestning och stress för den som blev uppsagd.

Många individer har arbetat i många år på samma företag. Hen kan ha haft flera olika roller på företaget och när en anställning upphör kan hen känna “men jag har ju bara jobbat på X”.

Genom en kartläggning av individens kunskaper och kompetenser blir det nästan alltid tydligt att hen har gjort många olika saker, som exempelvis internutbildningar och annat lärande på arbetsplatsen. Det har varit ett ständigt pågående lärande.

Enklare kartläggning och starkare självkänsla

Om individen får validera sin kompetens med stöd av branschvalideringsmodellen blir kartläggningen enklare, då både individen och en framtida arbetsgivare kan se vad individen faktiskt kan.

Steget till nästa arbete blir enklare och förmodligen snabbare, samtidigt som självkänslan blir starkare genom att kompetensen synliggörs.

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare och därför behövs en kontinuerlig omställningsförmåga och ett kontinuerligt lärande. För när det sker kan individen fortlöpande vara anställningsbar och för att uppsägning inte ska behöva ske på grund av kompetensbrist.

Branschvalideringsmodellen ger stöd till att ett kontinuerligt lärande kan ske på ett systematiskt sätt, och med validering av resultaten.

Nedladdningsbara dokument

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet