Om Enklare väg
Enklare väg är navet för inkluderande kompetensförsörjning
Se filmen om enklare väg

Samhället förändras i en rasande fart. Det handlar om demografiska förändringar, förändringar på arbetsmarknaden och snabba digitala förändringar. Detta påverkar hur arbetsgivare bedriver sina verksamheter och det en fråga om kompetensförsörjning i allt större utsträckning.

Enklare väg är navet inom inkluderande kompetensförsörjning. Här finns evidensbaserade, praktiska och enkla verktyg som hjälper till att utveckla hur du rekryterar och jobbar med lärande på arbetsplatsen. Allt sker utifrån era förutsättningar och behov. Verktygen är integrerade i de pågående projekten som är en del av medlemserbjudandet.

Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där vi skapar en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon.

Per Nordenstam
vd på Sobona

Vidare har vi på Sobona initierat nationella branschupprop för att synliggöra utmaningar inom kompetensförsörjning. Genom att gå med i ett upprop kan få tips för att tänka smartare och mer strategiskt vid rekrytering.

Du kan delta i kommande konferenser och ta del av kunskap från genomförda konferenser, eller varför inte inspireras av case som visar på samhällsnytta och inkluderande kompetensförsörjning.

Du kan också titta på filmer, läsa nyheter eller gå en utbildning och läsa presentationer, whitepapers eller dokument i dokumentarkivet.

Snart väntar stora utmaningar. Morgondagen kräver andra verktyg och arbetssätt; förändringen börjar genom att ta en enklare väg.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Upptäck Enklare väg