Sobonas arbetsmiljöråd

Arbetsmiljörådet är en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom branscherna Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö.

samt Allmän kommunal verksamhet

Om Arbetsmiljörådet

Sobonas arbetsmiljöråd är en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom branscherna Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö. Syftet är att Rådet ska stödja lokalt arbetsmiljöarbete genom att:

  • Identifiera strategiska frågor
  • Göra omvärldsbevakning
  • Samverka med relevanta aktörer
  • Bidra till kompetenshöjning inom arbetsmiljöområdet

All information och material som Arbetsmiljörådet presenterar har tagits fram i samverkan mellan de centrala parterna.

En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att samverka. Att tillsammans utifrån olika synvinklar, erfarenheter och kunskaper hitta svagheter som behöver förebyggas och styrkor som behöver stärkas och bibehållas gör verksamheterna starka och hållbara. Från våra olika håll kan vi också identifiera olika behov av möten, kunskapspåfyllning eller speciellt stöd.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren arbetsmiljöansvaret men även arbetstagarna har skyldigheter att delta i arbetsmiljöarbetet, följa regler och rutiner samt påtala faror som uppstått.

Som ett led i detta vill vi från Arbetsmiljörådet ge er stödmaterial och inspiration till fortsatt utvecklig av ert arbetsmiljöarbete. Allt material som finns här har vi som representerar arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna tagit fram tillsammans. Även de länkar vi hänvisar till är godkända av oss.