Röster om Utvecklande HR

"Möjlighet till personlig och professionell tillväxt"

Viveca Brattvik, HR-strateg hos Svealandstrafiken, har gått utbildningen Utvecklande HR.
– Jag valde utbildningen för dess innehåll då jag såg det som en chans till personlig kompetensutveckling. Jag blev imponerad av balansen av teori och praktik, säger hon.

Viveca Brattvik

HR-strateg hos Svealandstrafiken

Viveca Brattvik arbetar som HR-strateg hos Svealandstrafiken, med fokus på rekrytering och kompetensförsörjning. Svealandstrafiken, ett bolag ägt av Region Västmanland och Region Örebro, ansvarar för kollektivtrafiken i dessa län. De planerar och utför trafiken, antingen själva eller genom upphandlade underentreprenörer.

Under 2023 gick utbildningen Utvecklande HR som är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

– Jag valde utbildningen för dess innehåll då jag såg det som en chans till personlig kompetensutveckling. Jag blev imponerad av balansen av teori och praktik och mötena på Kämpasten var särskilt värdefulla. Sedan var det skönt att kunna använda Teams för halvdagssessioner. Det var väldigt flexibelt och bra, säger Viveca.

Hur var föreläsarna?
– De var väldigt bra! Vilken del av kursen vi än kikade på var lärarna engagerade och kunniga inom sina respektive områden vilket gjorde att det var roligt och intressant att delta.

Vad tyckte du var roligaste och mest lärorikt?
– Nätverkandet med andra deltagare och lärare var särskilt värdefullt. Även om vi kommer från olika branscher har vi likartade utmaningar i vardagen och kunde dela med oss av lösningar och sätt att jobba som fungerar för oss, berättar Viveca och fortsätter:

– Övningen "reflekterande team" och hemuppgiften gällande strategiska vägval var extra intressant för min roll. Sedan hade vi en gästföreläsning med Anna Linder, HR-chef, och Kjell Andersson, vd på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, där de beskrev deras förändringsresa. Det var en väldigt ärlig beskrivning som jag minns väl.

Viveca anser att utbildningen motsvarade hennes förväntningar och stärkte hennes roll inom HR. Hon betonar värdet av att diskutera HR-frågor med likasinnade, och tar med sig nya insikter inom talanghantering och strategiska HR-processer.

Hur ser din arbetsdag ut?
– Jag jobbar med chefsstöd i hela rekryteringsprocessen, från planering och kravprofil till anställning. Här ingår även att dokument och policys kopplade till rekrytering är uppdaterade. I min strategiska roll jobbar jag med exempelvis kompetensbehovsanalyser.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– I det stora perspektivet, alla mina kollegor och att vi är ett företag som utvecklas. I det mindre perspektivet och i vardagen, att som rekryteringsstöd få vara med och hitta våra nya talanger.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad inom ämnet? Eller andra ämnen som har med ditt yrke att göra?
– Med hjälp av exempelvis Sobonas nyhetsbrev och det stöd vi får från dem samt i olika forum och nätverk för HR-frågor.

Vad skulle du säga till någon som också funderar på att läsa denna utbildning
– Jag kan varmt rekommendera Utvecklande HR, både gällande innehåll och lärare samt den gemenskap man känner i gruppen, avslutar Viveca.

Nästa programstart är 11 april 2024. Läs mer om utbildningen Utvecklande HR.

Övningen "reflekterande team" och hemuppgiften gällande strategiska vägval var extra intressant för min roll.

För dig som är ledare i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Utvecklande HR är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Se våra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan