Film

2 minuter

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – lärare eller kollega?

Om du arbetar tillsammans med någon som inte har svenska som förstaspråk vill du språket hjälpa till. Satsa på att lära känna varandra och hjälp din kollega att använda språket i naturliga samtal.

Visa mer

Publicerades

13 april 2022

Språk

Svenska

Relaterade nyheter