Film

1 minut

Språkutbildning - Uttal och betoning

Dra inte för snabba slutsatser om en individs kompetens utifrån att hen inte kan tillräckligt bra svenska eller har en brytning. De här sakerna har ingenting med varandra att göra.

Visa mer

Publicerades

1 september 2020

Textat på

Svenska

Språk

Svenska

Relaterade nyheter