Film

1 minut

Språkutbildning - Medvetenhet

När du ger instruktioner kan du stötta den som lär sig svenska genom att benämna de saker som ingår i instruktionen. Peka gärna på de objekt som du benämner.

Visa mer

Publicerades

1 september 2020

Textat på

Svenska

Språk

Svenska

Relaterade nyheter