Hej! Vi ser att du inte är inloggad...För att kunna ta del av innehållet i filmen behöver du vara inloggad.För att kunna ta del av innehållet i filmen behöver du vara inloggad.

Webbsändning

49 minuter

Avtalskonferens inför avtalsrörelsen 2024 gällande BÖK

Under 2023 omförhandlades Branschöverenskommelser (BÖK) för branscherna Energi, Vatten och Miljö, Fastigheter, Flygplatser samt Besöksnäring och Kulturarv med samtliga LO-förbund (Kommunal, Transportarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund samt SEKO). Den 31 mars 2024 löper dessa avtal ut med tjänstemannafacken (AkademikerAlliansen och AKV).

Den 28 september 2023 genomfördes därför en digital avtalskonferens. Syftet med konferensen var att delge Sobonas nulägesanalys inför kommande avtalsrörelse samt att skapa transparens kring hur avtalsförhandlingarna genomförs och ge er som medlemmar möjlighet att komma med inspel och medskick inför förhandlingarna.

Målgrupp: Avtalskonferensen vänder sig till dig som arbetar inom HR eller som chef i en organisation som tillhör någon av branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser eller Vatten och miljö.

Visa mer

Publicerades

28 september 2023

Språk

Svenska

Relaterade nyheter