Hej! Vi ser att du inte är inloggad...För att kunna ta del av innehållet i filmen behöver du vara inloggad.För att kunna ta del av innehållet i filmen behöver du vara inloggad.

Webbsändning

2 timmar 24 minuter

Avtalskonferens inför avtalsrörelsen 2024 gällande HÖK

Den 31 mars 2024 löper samtliga avtal ut som Sobona/SKR tecknar med de fackliga motparterna (med undantag för RiB som löper ut 30 april 2024).

Den 9 november 2023 genomfördes en digital avtalskonferens för medlemmar som tillämpar Huvudöverenskommelse (HÖK). Syftet med konferensen var att delge Sobonas/SKR:s nulägesanalys inför kommande avtalsrörelse samt att skapa transparens kring hur avtalsförhandlingarna genomförs och ge er som medlemmar möjlighet att komma med inspel och medskick inför förhandlingarna.

Visa mer

Publicerades

9 november 2023

Språk

Svenska

Relaterade nyheter