Sobonas kollektivavtal

På den här sidan kan du se alla kollektivavtal som tecknas av Sobona. Använd sökfunktionen eller filtrera på kategori eller bransch för att hitta det dokument du söker. Är du medlem så rekommenderar vi att du loggar in för att ta del av alla dokument.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Logga in för att se alla avtal och bilagor som gäller för er bransch.

Filtrera på kategori
Filtrera på bransch
Visar alla 341 dokument

Allmänna bestämmelser, AB, i lydelse 2024-04-01.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Allmänna bestämmelser, AB, i lydelse 2023-10-01 - Gäller endast för OFR Hälso- och sjukvård.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Här kan du ladda ner nu gällande kommentaren till Allmänna bestämmelser (AB). AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Bilaga L innehåller särskilda bestämmelser om ersättning m.m. i samband med lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet. Bilagan tillämpas i samband med resor och aktiviteter inom exempelvis barnomsorg, skola, fritidsverksamhet äldre- och handikappomsorg samt psykiatri och omsorgsverksamhet. Gäller endast för OFR Hälso- och sjukvård.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Bilaga R innehåller särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för personal i uttrycksstyrka inom räddningstjänsten.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Det görs ändringar i AB § 13 i enlighet med arbetstidsdirektivet, 2003/88/EG. Syftet är att skärpa arbetstagarens skydd och tydliggöra under vilka omständigheter det är möjligt att avvika från huvudregeln om 11 timmars dygnsvila. Det tydliggörs vidare att en arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila och i vilken omfattning.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Uppehållsanställning tillämpas framför allt på arbetstagare som arbetar i verksamheter som har vinter- och sommaruppehåll.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Överenskommelse om möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5 i samband med planerad arbetstidsförläggning

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Hittar du inte vad du söker?

Hör av dig till oss så hjälper vid dig!Kontakta oss

Vår servicetelefon

Exklusivt för dig som är medlem hos oss!
Öppen mån-fre, kl. 09.00-12.00
08-452 75 20