kvinna och mans händer med penna och papper
  • nyhet
  • Arbetstid
  • Dygnsvila
03 oktober 2023

EU lägger ned arbetstidsärende mot Sverige

De nya reglerna för dygnsvila som SKR, Sobona och facken inom kommuner, regioner och kommunala företag förhandlat fram följer EU:s arbetstidsdirektiv. EU lägger därför ned sitt ärende mot Sverige.

EU-kommissionen anser att Sveriges arbetstidslagstiftning och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser samt Branschbestämmelser nu lever upp till kraven i artiklarna 3, 17 och 18 i EU:s arbetstidsdirektiv (direktiv 2003/88/EG). Det meddelade EU-kommissionen i ett brev till den svenska regeringen den 2 oktober 2023.

Anmälan från ambulanssjuksköterska bakgrund till EU-kritiken

Hösten 2021 anmälde en ambulanssjuksköterska som var involverad i en trafikolycka Sverige till EU-kommissionen och menade att Sverige bröt mot EU:s arbetstidsdirektiv. EU-kommissionen delade den uppfattningen och krävde att Sverige omedelbart skulle vidta åtgärder. Annars riskerar Sverige en prövning i EU-domstolen.

Arbetsmarknadsdepartementet gav Sobona, SKR och de fackliga organisationerna inom kommuner, regioner och kommunala företag ett uppdrag: Se till att arbetstidsreglerna förändras i enlighet med EU:s arbetstidsdirektiv.

Nya regler för dygnsvila från 1 oktober

Parterna förhandlade fram nya regler för dygnsvila i Allmänna Bestämmelser som trädde i kraft den 1 oktober 2023. För vissa verksamheter träder de ny reglerna i kraft den 1 februari 2024. Huvudregeln är att medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Det finns möjlighet att göra undantag från reglerna om dygnsvila när arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt samt att det sker i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Det är då möjligt att gå ner till 9 timmars dygnsvila vid planerad förläggning och det är möjligt att göra undantag vid oförutsedda händelser.

Under våren förhandlades också nya regler för dygnsvila fram för Branschbestämmelser och möjligheten till undantag vid oförutsedda händelser. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2024. (Dygnsvilobestämmelserna i Bransch Trafik och Bransch Energi är under översyn).

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 03 oktober, 2023 | Senast uppdaterad: 26 januari, 2024

Relaterat innehåll