dator och block
  • arbetsgivarinfo
  • Arbetstid
  • Dygnsvila
12 september 2023

Ordförande för Arbetstidsnämnden utsedda

Kurt Eriksson och Robert Schön blir oberoende ordförande i centrala parters arbetstidsnämnd. Nämnden ska pröva tolkningsfrågor som rör de nya reglerna för dygnsvila samt dispensärenden vilket gäller för medlemsföretag i Sobona som tillämpar HÖK/AB.

Arbetstidsnämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, Sobona, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en oberoende ordförande. Ordförande har utslagsröst vid eventuell oenighet. Centrala parter utser sina respektive representanter till nämnden inför varje prövning.

Kurt Eriksson har tidigare varit verksam som fiskal vid Svea hovrätt, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd och chefsjurist hos Medlingsinstitutet. Han har idag uppdrag som ämbetsmannaledamot i Arbetsdomstolen, ledamot i Nämnden mot diskriminering och är sedan 2015 medlare för Medlingsinstitutet. Han har vidare varit särskild utredare och expert i ett flertal statliga utredningar.

Robert Schön har tidigare varit verksam inom svensk basindustri och var under en period vice VD för Industriarbetsgivarna. Han har idag uppdrag som opartisk ordförande inom Industriavtalet, är medlare för Medlingsinstitutet samt ledamot av Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

Det pågår ett arbete med att inrätta ett kansli som ska handlägga de ärenden som ska prövas av arbetstidsnämnden. Centrala parter återkommer med ytterligare information om hur arbetsgivare kan begära dispens och från vilken tidpunkt samt vilka krav som ställs på underlaget vid en begäran.

Fakta
Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner, regioner samt Sobonaföretag som tillämpar HÖK/AB ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Från 1 januari 2024 gäller reglerna även för de medlemmar i Sobona som tillämpar BÖK/BB inom branscherna Fastigheter, Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv samt Vatten och miljö. I samband med överenskommelsen om de nya reglerna för dygnsvila inrättade centrala parter en arbetstidsnämnd. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och principiella frågor, tolkningar och dispensärenden som rör de nya reglerna.

Läs vidare

sobona.se/arbetsgivarguiden/andringar-i-dygnsvila

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 12 september, 2023 | Senast uppdaterad: 25 januari, 2024

Relaterat innehåll