Gå med i Energiuppropet för att rekrytera smartare

Branschråd Energi vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte tänkt på. Vi gör det här uppropet för att peppa dig och ge verktyg för att öka mångfalden i din organisation.

Här är några röster från Energiuppropet

Alla unga vet vad en influencer gör men inte en ingenjör – det vill vi ändra på.

Christian Schwartz
vd på Mölndal Energi samt branschrådsordförande

Det är värdefullt att den mångfald som finns i samhället återfinns i organisationen.

Anneli Sjömark
vd på Luleå Energi

Vi behöver arbeta inkluderande, utmana de normer och strukturer som finns och se bredare på var vi hittar vår kompetens.

Sezgin Kadir
vd och koncernchef på Kraftringen

Det blir en win-win situation för alla inblandade när vi rekryterar bredare.

Björn Wolgast
vd på Uddevalla Energi

För branschen är det även en fråga om att säkra resurser. Viss kompetens är mycket svår att få tag på i dag!

Tomas Eriksson
vd på Affärsverken i Karlskrona 2013 - 2019

Det viktigaste för oss är att väcka, inspirera och stötta framför allt de mindre och medelstora företagen – det är den grupp som dominerar bland våra totalt 400 medlemmar.

Elin Fellers
Projektkoordinator - Välutbildade nyanlända på Energiföretagen

Energibranschen har inte råd att inte ta vara på den kompetens som finns.

Niklas Gunnar
vd på Mälarenergi AB

Se möjligheterna att ta nytta av den kompentens som finns hos de nyanlända.

Per Allerth
vd på Västervik Miljö & Energi

Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken.

Jens Rothman
Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen

Språkparlör

Sobonas medlemsföretag Kraftringen har tagit fram en språkparlör för att underlätta introduktionen av arbetstagare med bakgrund i Mellanöstern, som är nyanlända i Sverige. Läs mer om parlören på Kraftringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energiföretagen Sverige

Branschens stora rekryteringsbehov skulle kunna lindras om vi hittade vägar att rekrytera nyanlända med rätt kompetens. Energiföretagen arbetar därför aktivt med dessa frågor, tillsammans med olika myndigheter, aktörer och med medlemsföretagen. Läs mer på Energiföretagens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkparlör Energiföretagen

Gå med i Energiuppropet

Ja, jag vill vara med Energiuppropet och aktivt driva mångfaldsfrågor på min arbetsplats. Genom att fylla i formuläret är jag med på att starta processen under 2020.

Ladda ner vår broschyr

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Fler branschupprop

Vattenuppropet

Smartare rekrytering inom VA-branschen. Läs mer om vattenuppropet i VA-branschen som bidrar till en ökad mångfald.

Återvinningsuppropet

För smartare rekrytering inom Återvinningsbranschen. Genom att gå med i uppropet kan du öka mångfalden inom din organisation.