Intervju med Elin Fellers, Projektkoordinator - Välutbildade nyanlända på Energiföretagen

Det viktigaste för oss är att väcka, inspirera och stötta framför allt de mindre och medelstora företagen.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Våra analyser visar att energibranschen behöver rekrytera ca 3 200 ingenjörer och tekniker under de kommande tre åren. Och vi är inte den enda bransch som drar i den här kompetensen. Intresset för att ta till vara på nyanländas kompetens har i takt med detta också ökat.

Nästan vart femte medlemsföretag uppger nu att gruppen nyanlända är en viktig rekryteringsbas de närmaste åren. Det är med stor sannolikhet en kompetensbas som vi inte kan undvara om vi ska kunna klara vår kompetensförsörjning framöver.

Vi vet att det finns nyanlända personer i Sverige som besitter en massa värdefull kunskap men som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – praktikplatser är ett ypperligt första steg för både arbetsgivare och praktikant att lära känna varandra på.

Språket är en utmaning för många nysvenskar och under praktiken ges tillfälle att både få en inblick i hur det fungerar på en svensk arbetsplats, testa sin yrkeskompetens men också träna svenskan – något som ofta är avgörande för att få ett jobb.

Vad kan Energiföretagen Sverige stödja företagen med?

Projektet bygger på den trepartsöverenskommelse som vi tillsammans med EFA och fackförbunden träffat. Vi synliggör den kompetens som finns bland våra nyanlända och bidrar till att våra medlemsföretag enklare ska hitta dessa medarbetare.

Vi tar också fram konkreta verktyg som underlättar språket, förbättrar matchningen mellan medlemsföretag och Arbetsförmedlingen samt skapar dialog och samverkan kring frågan i stort.

Det är viktigt för oss att inspirera och stötta framför allt de mindre och medelstora företagen. Det är den grupp som dominerar bland våra totalt 400 medlemmar och där försöker vi vara behjälpliga utifrån behov.

Vilka är dina bästa tips för att komma igång?

Väck frågan internt och sträva efter att både ledningen och den enskilda medarbetaren ska förstå och se vinsten med att tillvarata nyanländas kompetens. Ta gärna del av vårt informationsmaterial på vår webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.