Intervju med Per Allerth, vd på Västervik Miljö & Energi

Se möjligheterna att ta nytta av den kompentens som finns hos de nyanlända.

Varför står Västervik Miljö & Energi bakom Energiuppropet?

Som kommunalt ägt bolag har vi en viktig roll i integrationsfrågor. I Västerviks kommun har vi ett gemensamt projekt som handlar om hur vi tar om hand nyanlända och där är vi med. Vi arbetar med samhällsutveckling.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Som ett kommunalt bolag är det vår skyldighet att ta ett samhällsansvar. Vi ser även framledes ett stort behov av kompetent arbetskraft, vilket vi upplever saknas i vårt närområde. Vi tar gärna emot praktikanter där den nyanlända får möjlighet att bevisa sin kompentens, vilket i förlängningen kan leda till en anställning hos oss.

Vilka är dina bästa tips för att komma igång?

Våga! Se möjligheterna att ta nytta av den kompentens som finns hos de nyanlända. Jag upplever också en glädje hos våra anställda som får förmånen att vägleda och svara för den nyanländas utveckling. Språkundervisningen är en viktig del för att lyckats.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?

Vi har haft en praktikant som arbetat som fibertekniker. Han saknade betyg från sitt yrke. Efter avslutad praktik hos oss kan vi nu intyga att han hade fullgod kompentens inom yrket.

Vi ser även potential att använda våra återvinningscentraler som språkutvecklingsplats och undersöker möjligheter att skapa praktikplatser i samarbete med kommunen.