Intervju med Christian Schwartz, vd på Mölndal Energi samt branschrådsordförande

Alla unga vet vad en influencer gör men inte en ingenjör – det vill vi ändra på.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på alternativa rekryteringsvägar?

Det är en kompetensförsörjningsfråga för hela energibranschen. Vi måste ta tillvara på den kompetens som finns i samhället och praktikplatser är ett av många exempel på sätt att jobba med inkludering.

Som kommunägt energibolag har vi en viktig roll för ett hållbart samhälle, vilket inkluderar ett socialt ansvar så som att öppna upp och skapa möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vad kan du och bolaget bidra med?

En viktig del är att vi kan bidra med kunskap om branschen. Alla unga vet vad en influencer gör men inte en ingenjör - det vill vi ändra på. Dessutom står vi inför en stor generations- och kompetensväxling och har ett stort rekryteringsbehov de närmsta åren av bland annat montörer. Därför medverkar vi till exempel i Tekniksprånget och har hittills tagit emot fyra personer genom programmet.

Vilka är dina bästa tips för att komma igång med breddning av rekryteringsbas?

Det underlättar om man gör detta i nära samarbete med kommun, Arbetsförmedlingen och det allmänna. De har många gånger kunskap och metodik som gör att vår del blir mer hanterlig.

Sen kan ni ta del av de stöd som finns, så som Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning med bland annat handledarutbildning för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för introduktion. Förberedelserna är väldigt viktiga för att lyckas, så som att tänka ut givande arbetsuppgifter och välja ut positiva handledare.

Hur har ni breddat er rekryteringsbas och hur har det fungerat för er?

Utöver praktikanter genom Tekniksprånget har vi tagit emot studenter från Chalmers som velat göra sina examensarbeten hos oss. Vi har även anställt bland annat elmontörer som började hos oss som praktikanter.

Vi har fått hit engagerade personer med mycket energi och nya tankesätt. Det har varit väldigt värdefullt för oss att bredda vår rekryteringsbas och det är något vi kommer att fortsätta med.

Sen måste vi som alla branschföretag hantera säkerhetsfrågorna både vad avser personsäkerhet men också yttre hot. De problem detta medför skall dock inte överdrivas, men det måste hanteras på ett ansvarfullt sätt.