Intervju med Björn Wolgast, vd på Uddevalla Energi

Det blir en win-win situation för alla inblandade när vi rekryterar bredare.

Varför står Uddevalla Energi bakom Energiuppropet?

Vi ser det som en viktig uppgift att bidra till att Uddevalla blir en ännu mer attraktiv stad att bo och verka i. Vi jobbar med förnybar energi, cirkulär renhållning och el till vettiga priser, men vi vill även arbeta för Uddevallas bästa och bidra till lyckad integration i staden.

Vad kan ni och bolaget bidra med?

Vi tar emot praktikanter och ser till att våra rekryteringar är öppna för nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden i dag. Vi har även utbildat interna handledare för att se till att det blir en så bra introduktion och start som möjligt.

Varför är det viktigt för energibranschen att bredda rekryteringsbasen?

Vi har rekryteringsbehov i verksamheten och runt om i samhället finns det personer med värdefull kompetens som vill komma in på arbetsmarknaden och de behöver vi förstås ta hänsyn till när vi rekryterar. Det blir en win-win situation för alla inblandade när vi rekryterar bredare.

Har ni tagit emot praktikanter och hur fungerade det för er?

Vi har ett samarbete med Arbetsförmedlingen och har under våren haft två praktikanter på renhållningen som hjälpt till med vårt digitaliseringsarbete. Under sommaren har vi även haft sommararbetare på kraftvärmeverket och framåt kommer vi fortsätta leta efter nya sätt att arbeta med mångfald. Det har fungerat väldigt bra för oss och är en chans att visa att vi är en attraktiv arbetsgivare och hitta kompetenta medarbetare.