Intervju med Sezgin Kadir, vd och koncernchef på Kraftringen

Vi behöver arbeta inkluderande, utmana de normer och strukturer som finns och se bredare på var vi hittar vår kompetens.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på alternativa rekryteringsvägar?

I dag finns det utmaningar för hela energibranschen att hitta rätt kompetens och det är något vi ser kommer fortsätta under flera år framöver. Att titta på alternativa rekryteringsvägar är inte bara en överlevnadsstrategi, utan gör även att vi fortsätter vara ett attraktivt och konkurrenskraftigt företag.

Vi behöver aktivt arbeta för att medarbetarna på ett bättre sätt speglar både kunder och samhället i stort.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Precis som alla andra aktörer i samhället har vi en viktig roll i hur vi attraherar och bidrar med både kompetens och nytänkande. Vi behöver bli bättre på att berätta vilka spännande utmaningar som finns inom energibranschen. Vi kan inte vänta på att kompetensen ska komma till oss, utan vi behöver ta ett större ansvar och skapa intresse redan tidigare under skolåren.

Det kan ske genom föreläsningar eller andra initiativ. Vi anordnar till exempel den populära tävlingen Spänningssökarna varje år, där vi låter niondeklassare ta fram förslag på hållbara energilösningar och tävla om en klassresa till Berlin.

Vår förhoppning är att tävlingen ska leda till ett ökat intresse för hållbarhet bland eleverna och förhoppningsvis kommer delar av dem att vara anställda hos oss i framtiden.

Vi har även nyligen dragit igång ett lärlingsprogram för att både bygga relationer med skolor och för att utbilda och utveckla bland annat blivande montörer. Sedan försöker vi även erbjuda praktikplatser, sommarjobb och examensarbeten.

Med hjälp av dessa insatser hoppas vi att det leder till att fler vill söka sig till inte bara Kraftringen, utan även till energibranschen i stort.

Vilka är dina bästa tips för att komma igång med en breddning av rekryteringsbasen?

Framförallt handlar det om att tänka nytt och våga prova nya vägar, men även att säkerställa att våra chefer känner sig involverade i arbetet. Det handlar inte bara om vilka grupper vi ska vända oss till, utan hur vi rekryterar och marknadsför oss som attraktiv arbetsgivare.

Vi behöver arbeta inkluderande, utmana de normer och strukturer som finns och se bredare på var vi hittar vår kompetens. Ska arbetet lyckas är det viktigt att det inte stannar vid att ta in personer i företaget, utan att vi arbetar ansvarsfullt med introduktion av alla som börjar hos oss.

Hur har ni breddat er rekryteringsbas och hur har det fungerat för er?

Vi har provat flera vägar, till exempel via praktikplatser och nu senast via vårt lärlingsprogram. Vi har även parallellt arbetat med att se över hur vi skriver våra annonser för att få fler att få upp ögonen för oss.

Jag tror även att vi behöver sänka tröskeln för att söka ett nytt arbete. Detta kan göras på flera sätt, det vi just nu har börjat titta på är att till vissa tjänster erbjuda en omvänd rekryteringsprocess, vilket innebär att den sökande inte behöver skriva personligt brev eller cv för att söka en tjänst hos oss.

Vi har också deltagit i flera av Sobonas projekt. Just nu är vi engagerade i validering av yrkesprofiler, vilket jag tror kan underlätta framöver.