Intervju med Anneli Sjömark, vd på Luleå Energi

Det är värdefullt att den mångfald som finns i samhället återfinns i organisationen.

Varför står Luleå Energi bakom Energiuppropet?

Det finns många anledningar men det övergripande är att vi vill göra skillnad. Det är slöseri med humant kapital att inte ta tillvara på den kompetens som finns i samhället.

Vad kan Luleå Energi bidra med?

Bland annat med praktikplatser, inte bara inom energi utan även inom andra områden som vi arbetar med. Genom att öppna dörrarna kan vi ge fler värdefulla erfarenheter och en väg in på arbetsmarknaden.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Vi har ett enormt behov av kompetens och vi har ett stort behov av ingenjörer där vi behöver tillvarata den kompetens som finns så att den inte gås miste om. Jag tror även att det är värdefullt att den mångfald som finns i samhället även återfinns i organisationen.

Har ni erbjudit praktikplatser och hur fungerade det?

Sen vi skrev under Energiuppropet har vi haft tre praktikanter och fler på gång. Det har fungerat väldigt bra men det är viktigt att göra uppföljningar så att vi kan fortsätta utvecklas och lära oss längs vägen.

Vilka är dina bästa tips för att komma igång?

Som vd är mitt ansvar att man ska ha respekt för, och vara beredd på, att avsätta resurser på ett sätt man finner lämpligt. Vår erfarenhet är till exempel att det är viktigt att avsätta mycket tid för introduktion.

Det räcker till exempel inte med veckoavstämning mellan handledare och handledd, utan en tät kontakt behövs för att det ska bli så bra som möjligt. Finns det inte resurser för detta så försvårar det för alla inblandade.