Till ett arbete via återvinning

Projektet pågår till och med sommaren 2021 och är del av Tillväxtverkets satsning på enklare vägar till jobb och kompetens. Syftet är att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med rekrytering, inkludering och lärande på arbetsplatsen, samtidigt som du får insikter och erfarenheter från andra medlemsföretag i hela Sverige.

Varför finns projektet?

Projektet fångar upp behov kring utmaningar och möjligheter kring kompetensförsörjning inom återvinning och VA. En tydlig insikt har varit att yrkesprofiler saknas och att validering av kunskaper är viktigt. Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer för att genomföra validering enligt de yrkesprofiler som är framtagna utifrån branschens behov.

Vad händer i projektet?

I projektet har yrkesprofiler för återvinning samt VA utvecklats och två kvalitetssäkrande paneler har genomförts. Vidare har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå utvecklats. En modell och ett verktyg för språkutveckling på arbetsplatsen har utvecklats. Bedömare utbildas löpande och valideringar genomförs nu i de medverkande företagens verksamheter.

Hur funkar det?

I projektet samarbetar ni med andra företag inom återvinning och VA för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjningen. I projektet stödjer vi dig vi vilket skede du än befinner dig i. Vi ser gärna att du berättar vad som görs och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet. Genom att utgå från det ni redan gör i dag, underlättar projektet era utvecklingsinsatser inom kompetensförsörjning.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända och utrikesfödda, introduktion för nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen samt säkerställa och vidareutveckla kompetensen hos nya och befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • I dag finns en öppenhet mot validering som innebär att validera mot annat än den formella skolan. Det är de flesta överens om.

  Jörgen Bergvall

  Metod- och kvalitetsansvarig, Nordiskt Valideringsforum

 • När jag gick bedömarutbildningen förstod jag nyttan och hur allt hänger ihop.

  Josefine Lissbol

  Chef för återvinningstjänster på Vamas

 • Tillsammans vidareutvecklar vi det som inte är gjort. Vi är inga konkurrerande verksamheter och vi måste bli bättre på att hjälpa varandra.

  Anna Holmstedt Bergander

  HR-chef på NSVA

Vad är OCN-metoden?

För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Vamas har börjat validera sina medarbetare och det är enklare än de trodde

Vamas har börjat validera sina medarbetare och det är enklare än de trodde. Framöver planerar de även att skicka driftledare på bedömarutbildning, så fler kan validera och förstå nyttan.

https://sobona.se/images/18.773d0fb617365058b89922d3/1597040986765/10-november.png

Välkommen på valideringskonferens

Det är en omvälvande tid och det är viktigare än någonsin att jobba med validering, integration, kompetensförsörjning och affärsnytta. Under dagen lyfts möjligheter till breddad rekrytering utifrån samhällsperspektiv, samverka och konkreta exempel. Missa inte den här viktiga och lärorika dagen som rustar dig i en förändrad värld!

https://sobona.se/images/18.5385a9911741e49dca46a0df/1599638228524/18_nov.png

Digital konferens - Till ett arbete via återvinning

Nu bjuder vi in till en konferens för projektet ”Till ett arbete via återvinning”. Under dagen pratar vi om strategisk kompetensförsörjning, best practise och de praktiska verktyg som finns i projektet. Du får även träffa många branschkollegor och diskutera hur detta ska ske i praktiken, i dag och i morgon. Efter dagen har du nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning.

Utbildade bedömare är nyckeln

Lär dig hur validering går till. Vidare lär du dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar och hanterar det digitala verktyget. Utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum och den är kostnadsfri för dig som medverkar i projektet. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Vad gör en återvinningsarbetare?

Återvinningsarbetare har hand om daglig drift och skötsel samt ska ge gott kundbemötande på en återvinningscentral. De vägleder kunder och ser till att avfallet sorteras i olika fraktioner, så som metall, plast, trä, organiskt, elektronik och miljöfarligt avfall för att renhets- och återvinningsgraden ska bli så hög som möjligt.

Projektägare

Referenspartners

Partner

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Återvinningsuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning för att rekrytera smartare och mer inkluderande. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom återvinning och VA i hela Sverige.

Tanken med projektet är att företag ska kunna erbjuda praktikplatser med validering som stöd under väldefinierade och handledarledda former.

Under 2018–2019 handlade projektet om att utveckla nya yrkesprofiler inom återvinning och VA utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet. Bedömare utbildas löpande och valideringar genomförs nu i de medverkande företagens verksamheter.

Det här projektet drivs inom ramen för Tillväxtverkets satsning “Enklare vägar till jobb och kompetens” fram till sommaren 2021.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet generar kunskap som förvaltas och tas hand om i de två branschspecifika projekten Yrkesprofilering och validering inom VA och Yrkesprofilering och validering inom återvinning.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får kommunala bolag inom återvinning och VA bättre förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och personer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag. En vinst är att skapa ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Tolv saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom återvinning- och VA-branscherna.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med över 20 referensbolag.
 3. Har utvecklat modeller för lokala jobbspår såsom Renovas jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler.
 4. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 5. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen och erbjuder handledarutbildning.
 6. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 7. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med validering som stöd.
 8. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur NSVA jobbar med att öka attraktiviteten för sig själva och hela VA-branschen.
 10. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 11. Hjälper till att ställa kompetenskrav vid upphandling.
 12. Projektet ska också skapa ett fundament för en branschmodell kring validering inom återvinning och VA och föreslå hur verksamheten ska drivas vidare.

Utvecklade yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa nationella yrkesprofiler tagits fram inom återvinning:

 1. Arbete på ramp på återvinningscentral.
 2. Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral.
 3. Maskinförare inom renhållning och återvinning.
 4. Trafikledning.
 5. Chaufför tung lastbil inklusive moduler för baklastare och sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil.
template

Dessa nationella yrkesprofiler har utvecklats inom VA:

 1. Tekniker ledningsnät.
 2. Drifttekniker vattenverk.
 3. Drifttekniker reningsverk.
 4. Mätartekniker.
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom återvinning och VA på kommunal verksamhet.

Utvecklingen av de yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö. Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa att de har den kompetens som behövs för arbete på en återvinningscentral eller som chaufför inom renhållning eller inom VA.

Yrkesprofiler med tydliga lärandemål

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga lärandemål.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Sobona har fått stöd från Tillväxtverket eftersom återvinningsbranschen har rekryteringsbehov och kan erbjuda bra instegsjobb för nyanlända. Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projekten kommer att drivas av företag, organisationer och kommuner. De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som idag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Vidare definierar projektet grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.


Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Återvinningsuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning för att rekrytera smartare och mer inkluderande. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom återvinning och VA i hela Sverige.

Tanken med projektet är att företag ska kunna erbjuda praktikplatser med validering som stöd under väldefinierade och handledarledda former.

Under 2018–2019 handlade projektet om att utveckla nya yrkesprofiler inom återvinning och VA utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet. Bedömare utbildas löpande och valideringar genomförs nu i de medverkande företagens verksamheter.

Det här projektet drivs inom ramen för Tillväxtverkets satsning “Enklare vägar till jobb och kompetens” fram till sommaren 2021.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet generar kunskap som förvaltas och tas hand om i de två branschspecifika projekten Yrkesprofilering och validering inom VA och Yrkesprofilering och validering inom återvinning.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får kommunala bolag inom återvinning och VA bättre förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och personer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag. En vinst är att skapa ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Tolv saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom återvinning- och VA-branscherna.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med över 20 referensbolag.
 3. Har utvecklat modeller för lokala jobbspår såsom Renovas jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler.
 4. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 5. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen och erbjuder handledarutbildning.
 6. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 7. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med validering som stöd.
 8. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur NSVA jobbar med att öka attraktiviteten för sig själva och hela VA-branschen.
 10. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 11. Hjälper till att ställa kompetenskrav vid upphandling.
 12. Projektet ska också skapa ett fundament för en branschmodell kring validering inom återvinning och VA och föreslå hur verksamheten ska drivas vidare.

Utvecklade yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa nationella yrkesprofiler tagits fram inom återvinning:

 1. Arbete på ramp på återvinningscentral.
 2. Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral.
 3. Maskinförare inom renhållning och återvinning.
 4. Trafikledning.
 5. Chaufför tung lastbil inklusive moduler för baklastare och sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil.
template

Dessa nationella yrkesprofiler har utvecklats inom VA:

 1. Tekniker ledningsnät.
 2. Drifttekniker vattenverk.
 3. Drifttekniker reningsverk.
 4. Mätartekniker.
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom återvinning och VA på kommunal verksamhet.

Utvecklingen av de yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö. Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa att de har den kompetens som behövs för arbete på en återvinningscentral eller som chaufför inom renhållning eller inom VA.

Yrkesprofiler med tydliga lärandemål

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga lärandemål.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Sobona har fått stöd från Tillväxtverket eftersom återvinningsbranschen har rekryteringsbehov och kan erbjuda bra instegsjobb för nyanlända. Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projekten kommer att drivas av företag, organisationer och kommuner. De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som idag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Vidare definierar projektet grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.


Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Till ett arbete via återvinning - om projektet

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Borab - Utbildade bedömare är nyckeln

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Tack vare validering kan de kvalitetssäkra vad medarbetarna faktiskt kan.

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Denna innehåller frågor, övningar och checklistor som bedömaren och deltagaren arbetar med tillsammans. Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna.

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv? Hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de får ingå i ett handledarnätverk.

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Renovas jobbspår - Strategi, bakgrund och varför

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Ta del av innehållet från Sobonas digitala konferens kring yrkesprofilering och validering inom återvinning och VA

Under konferensen berättade vi mer om de framtagna yrkesprofilerna som ligger som grund för validering och hur du gör för att komma igång. Nu skapar vi tillsammans en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom återvinning, avfall och VA. Konferensen ägde rum den 26 augusti 2020.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning