Pilot 2 - underhåll – mikromeriter som går igenom många branscher

13 september 2023
Lästid: 3 min
Maria Stockefors från Svenskt Underhåll föreläser om hur mikromeriter går igenom många branscher.

Maria Stockefors är vd på riksorganisationen Svenskt Underhåll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreläsare
Maria Stockefors
Föreläsare
Maria Stockefors

Svenskt Underhåll arbetar för ett framgångsrikt underhållsarbete i svensk industri, offentlig sektor och utbildningsområdet. Branschen har ett stort behov av kompetensutveckling och mikromeriter kan bli viktiga inom kompetensförsörjningen.

Maria berättar att Svenskt Underhåll driver frågor kring investeringar i underhåll för ett välplanerat underhållsarbete.

– Detta leder till resurseffektivisering och driftsäkring av verksamheter samt en hållbar produktion, berättar Maria.

Vidare menar Maria att det finns en stor utvecklingspotential för svenska företag att nå sina produktivitets- och hållbarhetsmål.

Samverkan är viktig. Teknikutvecklingen går snabbt; det driver på förändringen. Svenskt underhåll är mitt uppe i ett teknikskifte, den gröna omställningen pågår och digitalisering och AI förändrar branschen.

– Samtidigt har branschen ett mycket stort behov av kompetensutveckling, säger Maria.

Maria Stockefors från Svenskt Underhåll föreläser om hur mikromeriter går igenom många branscher.

Mikromeriter och kompetenshöjande insatser

I takt med att verksamheter utvecklas förändras förutsättningar och krav på både medarbetare och företag inom underhållsbranschen. Det krävs omedelbara, effektiva och mätbara kompetenshöjande insatser för lärande.

Mikromeriter kan bli viktiga inom kompetensförsörjning för underhållsbranschen.

Svenska företag utvecklar produkter, tjänster och kompetenser där en stor del av deras försäljning sker på en global marknad med global konkurrens. För att klara det krävs rätt förutsättningar och även där är kompetensförsörjningen viktig.

– Samtligt löser många företag många av vår tids utmaningar, samtidigt som de skapar tillväxt och välstånd i Sverige, berättar Maria.

Underhållskomptens går brett genom många branscher som exempelvis fordon, gruvor, infrastruktur och kärnkraft samt utbildningsområdet.

– Vi bidrar till utveckling av underhållskompetens genom samverkan, berättar Maria.

Benchmarking är viktigt

Det är dels genom benchmarking mellan olika kategorier av medlemmar och verksamheter i form av nätverk och konferenser.

Vidare certifierar de yrkesrollerna underhållstekniker på SeQF-nivå 5 och underhållsledare på SeQF-nivå 7. Under 2024 kommer validering ske av yrkesroller inom mekanik, automation och el som ligger på SeQF-nivå 4.

Samverkan, delkvalifikationer och yrkesprofil

– Vidare är samverkan med Sobona och Svenskt Vatten viktig. Och vi samverkar genom att vara med i projektet Komptenspasset och stötta kring delkvalifikationer för drifttekniker reningsverk VA och drifttekniker vattenverk VA.

För branschvalidering inom VA-området tar Sobona fram en yrkesprofil med inriktning på underhåll på SeQF-nivå 4. Svenskt Underhåll medverkar i det arbetet.

I samband med det finns en koppling också till Kompetenspasset-projektet för att se om en grundlägagnde mikromerit kring underhåll också kan definieras. Det för att generellt kunna lyfta betydelsen av kompetens inom underhåll.

Samverkan med skolor och utbildning

Vidare samverkar Svenskt Underhåll med Skolverket, yrkeshögskolan och universitet kring innehåll i kurser och utbildningar så studenterna är så anställningsbara som möjligt när de är klara med utbildning.

De bedriver ett eget kommittéarbete och utser årets underhållsledare vartannat år.

– Det är viktigt med förebilder för att locka människor till underhållsbranschen, betonar Maria.

Det är viktigt med förebilder för att locka människor till underhållsbranschen.

Moderator Thomas Nylund frågar om en allmän kunskap inom beredskap behövs inom underhållsbranschen, precis som den gör inom fiber och stadsnät där en pilot görs för att ta reda på vilka mikromeriter en beredskapssvetsare för fibernät behöver ha?

Maria menar att allmän kunskap inom beredskap också har blivit väldigt aktuellt inom underhållsbranschen på grund av Rysslands invasion i Ukraina och spionagehändelser hos medlemsföretagen.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan