Inledning av konferensen om Kompetenspasset

13 september 2023
Lästid: 1 min
Moderator Thomas Nylund står vid ett podie framför en skärm som visar en bild på konferensen om Kompetenspasset.

Moderator Thomas Nylund

Moderator
Thomas Nylund
Moderator
Thomas Nylund

Moderator Thomas Nylund ramar in konferensen och introducerar programmet. Ämnet för dagen är mikromeriter som är den minsta byggstenen eller pusselbiten av kompetens.

– En mikromerit kan liknas vid en legobit som är påbyggnadsbar och överföringsbar mellan olika yrkesområden, säger Thomas.

Mikromeriter kan vara en nyckelfaktor för både individer och företag för att möta och klara dagens och morgondagens utmaningar och behov inom kompetensförsörjning.

Vad är Kompetenspasset?

Kompetenspasset är ett pilotprojekt i samverkan med flera parter där mikromeriter, ska dokumenteras, göras giltiga och ges ett formellt erkännande.

Projektägare och koordinator: RISE (Research Institutes of Sweden)

Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Yrkeshögskolan

Finanseriering: Vinnova

Medverkande organisationer:

  • Arbetsförmedlingen
  • Sobona
  • Stiftelsen PROTEKO (Professionell Textil Kompetens)
  • Handelsrådet
  • Skellefteå kommun.

Dela sidan