Year of Skills 2023

13 september 2023
Lästid: 3 min
Olle Nyman från Rise, Johan Frisö från Omställningsfonden och moderator Thomas Nylund diskuterar Year of Skills 2023.

Olle Nyman och Johan Frisö tillsammans med moderator Thomas Nylund

Föreläsare
Johan FrisöOlle Nyman
Föreläsare
Johan Frisö
&
Olle Nyman

EU har utlyst 2023 som European Year of Skills. Det är ett initiativ som pågår mellan 9:e maj 2023 till 8 maj 2024. Anledningen är att arbetskraften är viktig för en hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Olle Nyman är projektledare på Kompetenspasset och arbetar på RISE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Johan Frisö är verksamhetschef KFS-företagens Trygghetsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under Year of Skills kommer tusentals aktiviteter, event, nätverkande och samtal kring kompetensutveckling ske i Europa. Initiativet kommer underlätta den gröna digitala övergången.

Olle berättar om några utmaningar som finns kring kompetensförsörjning i Sverige och Europa.

Norrbotten och Västerbotten

Här sker en positiv utmaning tack vare batterifabriken som behöver anställa många medarbetare. Därigenom sker även en utökning av samhällsfunktioner, som inom exempelvis vård och omsorg.

Det gröna stålet, spelkluster och byggbranschen utvecklas i regionen.

Västra Götalandsregionen (VGR)

Även här sker en positiv utmaning tack vare en ny batterifabrik som behöver anställa många medarbetare. Men utmaningen ser lite annorlunda ut här eftersom fler bor i området.

Den gröna transportindustrin ökar och behovet av utbildningar ökar för alla branscher.

Ukraina

Kriget i Ukraina kommer leda till en oundviklig tillväxt för byggbranschen för att bygga upp samhället så fort kriget är över.

– Det går inte bara att flytta medarbetare; vi måste få upp kompetensen över lag, fastslår Olle.

Olle Nyman från Rise, Johan Frisö från Omställningsfonden och moderator Thomas Nylund diskuterar Year of Skills 2023 och förebyggande insatser.

Projekt som ska möjliggöra kompetensförsörjning

Förebyggande insatser öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv

Johan Frisö inleder med att betona de utmaningar som Sobona-företagen står inför när det handlar om kompetensförsörjning. Fonden kan bidra med kunskaper och erfarenheter och även med medel för insatser inom kompetensutveckling.

Vad är Omställningsfonden?

Förebyggande insatser

Förebyggande insatser ska:

  • Tillgodose arbetsgivarens behov inom kompetensförsörjning på kort och/eller lång sikt.
  • Öka medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.
  • Vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetarens befintliga anställning.

– Vi gör ofta kompetensinventeringar när vi träffar medarbetare som har blivit uppsagda och vi kanske har identifierat mikromeriter tidigare, utan att ha vetat om det, berättar Johan.

I en kartläggning och invertering av kompetenser undersöker vi vad individen har arbetat med. När en examen saknas har ändå individen många kompetenser som hen har lärt sig i arbetslivet.

– Det blir ofta tydligt att mycket hänger ihop och att vissa bitar av kompetens finns, medan andra behöver byggas på, berättar Johan.

Johan uppmanar alla att kontakta fonderna för att få hjälp, vilket ligger i linje med fondernas vision som är:

“Vi öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare”.

Vad är KFS-företagens Trygghetsfond?

KFS-företagens Trygghetsfond ger råd och stöd vid omställningsarbete till medlemmar i Sobona som tidigare tillhörde KFS. Fonden administreras av Omställningsfonden.

KFS-Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan