Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Nationella yrkesprofiler inom energibranschen ska tydliggöra specifika kunskaper och färdigheter som behövs inom en yrkesroll.

Vad är nationella yrkesprofiler?

Nationella yrkesprofiler ska tydliggöra vad som behövs och krävs i en yrkesroll. Det handlar om vilka specifika kunskaper och färdigheter som krävs i en roll. Allt fördelas ämnesvis i moduler i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Summan av alla moduler bilder en yrkesprofil.

Nationella yrkesprofiler ska tydliggöra vad som behövs och krävs i en yrkesroll.

Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hon berättar att det finns många utmaningar inom kompetensförsörjning som arbetskraftsbrist, snabb teknisk utveckling, komptensförflyttning, dålig flexibilitet i utbildningssystemet samt inte nog med fokus på lärande på arbetsplatsen, handledarskap, kultur och språk.

Fem yrkesprofiler inom energi

Dessa fem yrkesprofiler har utvecklats och även kompletterats med en instegsprofil:

Arbeta med kundservice

Beredare

Distributionselektriker

Distributionselektriker – belysning

Drifttekniker – elnät

Under 2018 hade Sobona, Energiföretagen Sverige, referensföretag under ledning av Nordiskt Valideringsforum workshops. Dessa resulterade i moduler och sen har en kvalitetssäkrande panel bestämt slutgiltigt innehållet i yrkesprofilerna.

Under 2021 sker en yrkesprofileringsprocess med de tre nya yrkesprofilerna fibertekniker, nätverkstekniker och supporttekniker 2nd line inom fiber och stadsnät. De yrkesprofilerna kommer komplettera de framtagna yrkesprofilerna och bredda till verksamheter som ligger utanför.

Under 2021 sker en yrkesprofileringsprocess med de tre nya yrkesprofilerna fibertekniker, nätverkstekniker och supporttekniker 2nd line inom fiber och stadsnät.

– Under 2022 sker en yrkesprofileringsprocess för de två nya yrkesprofilerna nätplanerare/projektör och projektledare, berättar. Henrietta.

Yrkesprofiler och validering för branschen

Yrkesprofiler kan användas för att ge en helhet samt skapa tydligare och mer attraktiva yrkesroller. De ger ett ramverk för kvalitetssäkring av verksamhet, arbetsmiljö och säkerhet, men också för att genomföra validering.

Yrkesprofiler kan användas för att ge en helhet samt skapa tydligare och mer attraktiva yrkesroller.

Vidare skapar de samsyn kring utbildningsinnehåll och kan fungera som underlag för samordnande arbetsmarknadsinsatser.

Yrkesprofiler och validering i den egna verksamheten

Yrkesprofiler kan användas för planerad och strukturerad kompetensutveckling där det säkerställs vad individer kan.

De kan också användas till komptensbaserad rekrytering, för att underlätta introduktion av nyanställda, tydliggöra karriärvägar, ställa kvalitetskrav i upphandlingar samt genomföra validering av nya och befintliga medarbetares kunnande.

– Genom att använda en yrkesprofil i en valideringsprocess säkerställs rätt förväntningar och kompetenser, säger Henrietta.

Yrkesprofiler och validering för handledare/bedömare

Yrkesprofilerna ger handledare och bedömare ett material att utgå från vid validering. Det går att gå igenom alla moment samt ge objektiv och tydlig feedback. Dessutom kan handledare och bedömare växa i sin roll.

Yrkesprofiler och validering för befintliga medarbetare

Yrkesprofiler ger ett bevis på kunnandet och individen kan få ett yrkesbevis. De kan vara en del av kompetensutvecklingen och ge motivation för att utvecklas vidare. Dessutom kan de underlätta omställning till en ny yrkesroll.

Yrkesprofiler ger ett bevis på kunnandet och individen kan få ett yrkesbevis.

Yrkesprofiler och validering för den som är ny på jobbet

Yrkesprofiler ger en strukturerad introduktion utifrån en färdig plan. De skapar tydlighet under provanställning, ger ett bevis på en individs kunnande och kan påbörja vägen mot yrkesbevis eller motsvarande.

Yrkesprofiler för studenter och praktikanter

Yrkesprofiler kan bidra till att skapa en struktur på praktik och lärande. De kopplar ihop utbildning till arbetsplats, från teori till praktik. Tack vare dem är det lättare att förstå hela yrkesrollen och inte bara genomföra enstaka uppgifter.

Dessutom kan individen få ett bevis på vad hen lärt sig under praktiken.

Hur gör man för att erbjuda mentorskap?

– Man kan gå Sobonas handledarutbildning som är bra för att skapa trygga handledare. Det är viktigt att hitta medarbetare och hjälpa dem göra valet för att bli handledare och mentor. Det är ofta berikande att se hur individer växer, avslutar Henrietta.

Det är viktigt att hitta medarbetare och hjälpa dem göra valet för att bli handledare och mentor.