Avslutande reflektioner och insikter från Per Nordenstam

Det finns nationella yrkesprofiler för energibranschen och även verktyg som validering, handledarutbildning och bedömarutbildning. Allt är startklart.

Per förstod tidigt vikten av att arbeta med kompetensförsörjningsfrågan utifrån ett brett perspektiv. Därför sökte och beviljades Sobona medel från flera myndigheter.

– Vi gjort det som medlemmarna har efterfrågat. Nu finns det en struktur och en systematik samt goda exempel, säger Per.

Nu finns en struktur och en systematik samt goda exempel.

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga

Nu är Per angelägen om att fler medlemsföretag ser kompetensförsörjningen som en prioriterad fråga och börjar arbeta långsiktigt och strategiskt.

– Vi ser fram emot en ketchup-effekt inom det kommande året, konstaterar Per.

Sobona har i samverkan med Vafab Miljö och Nordiskt Valideringsforum utvecklat ett stöd för företagen för att kunna igång med tillämningen av verktygen. Detta i form av en implementeringsmodell med fyra faser. Thomas beskriver dem i korthet:

  1. Beslut - hos den högsta ledningen.
  2. Styrning - med förankring hos medarbetare och fackliga parter. Välj en yrkesprofil eller ett antal moduler, en avdelning på företaget och skicka några på Sobonas bedömarutbildning och/eller handledarutbildning.
  3. Validering – allt finns och är startklart.
  4. Revidering – här utvärderas vad som gick bra och vad som kan förbättras.