Arbetsförmedlingen och snabbspår för energiingenjörer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Ivan Cvitic är samordnare snabbspår på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Han berättar om satsningen med två nya snabbspårsutbildningar inom elkraft- och energiteknik. Utbildningarna har tagits fram med Luleå tekniska universitet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snabbspår har funnits sedan 2016. Det var ett initiativ från den dåvarande regeringen i samband med att det kom många flyktingar och utrikesfödda med hög kompetens till Sverige.

– Tanken med Snabbspår är att skapa vägar in i branscher som saknar kompetens, berättar Ivan.

Tanken med Snabbspår är att skapa vägar in i branscher som saknar kompetens.

Det finns 14 snabbspår, varav ett är för energibranschen med två huvudsakliga inriktningar: ingenjörer och distributionselektriker.

I år har Arbetsförmedlingen och Luleå tekniska universitet tagit fram två nya kompletteringsutbildningar.

Snabbspårsutbildningar inom elkrafts- och energiteknik

De här utbildningarna skapar en kedja av insatser från Arbetsförmedlingens verktygslåda. Målgruppen är individer utan eller med begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv.

Utbildningarna har tagits fram utifrån behov i samråd med arbetsmarknadens parter. De är på eftergymnasial nivå och skräddarsys efter individen och arbetsmarknadens behov. Utbildningarna kan motsvara högst sex månaders heltidsstudier och syftet är att ta vara på kompetens och bidra till kompetensförsörjning.

Vem kan vara aktuell för ett snabbspår?

Det är ingenjörer och civilingenjörer från ett tredje land med minst kandidatexamen inom elkraftsteknik, energiteknik, elektroteknik, fysik, elektronik, maskintekniker eller relaterade principer.

Utbildningen ska vara bedömd av universitets- och högskolerådet, UHR. Individerna ska ha kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk och även kunskaper i engelska. De ska vara inskriva i Arbetsförmedlingen

– Det har underlättat att vi har utvecklat uppdragsutbildningar med lärosätena. Först hade vi klassisk klassundervisning men numera sker utbildningarna på distans, berättar Ivan.

Anledningen till digitaliseringen är att målgruppen som söker utbildningarna har minskat samtidigt som Arbetsförmedlingen ser att behovet av insatser finns över hela landet.

Anledningen till digitaliseringen är att målgruppen som söker utbildningarna har minskat samtidigt som Arbetsförmedlingen ser att behovet av insatser finns över hela landet.

Först identifieras individerna av Arbetsförmedlingen och sedan får de information och rekryteras till ansöknings- och urvalsprocessen. Innan utbildningen kan individerna delta i ”Korta vägen” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är en förberedande utbildning för akademiker anskaffad av Arbetsförmedlingen.

Snabbspår energiteknik

Utbildningen snabbspår energiteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. omfattar 21 veckors heltidsstudier på distans för totalt 20 individer.

Utbildningen innehåller kurserna:

 • Förbränning och introduktion till det svenska energisystemet
 • Energitekniska anläggningar
 • Värme- och ventilationsteknik
 • Arbetsmiljö

Snabbspår elkraftsteknik

Utbildningen snabbspår elkraftteknik omfattar 26 veckors heltidsstudier på distans för 20 individer.

Utbildningen innehåller kurserna:

 • Inledning elkraftsteknik
 • Jämställdhet och arbetsmiljö
 • Elkraftsteori för elkraft
 • Eldistribution
 • Elsäkerhet
 • Elkvalitet
 • Elmarknaden
 • Elkraftsöverföring

Framgångsfaktorer

Snabbspår är ett viktigt bidrag till livslångt lärande och kompetensförsörjning samt omställning på en förändrad arbetsmarknad. De förbättrar utrikesfödda akademikers förutsättningar på arbetsmarknaden och ökar deras anställningsbarhet på rätt kvalifikationsnivå.

Utbildningarna bidrar till geografisk- och yrkesmässig rörlighet samt gynnar jämställt deltagande i insatser. Vidare bidrar de till en hållbar samhällsomställning samt samarbete och samverkan mellan

Arbetsförmedlingen, branschorganisationer och lärosäten. Utbildningarna stärker också utrikesfödda och nyanländas position på arbetsmarknaden.

– Samverkan och samarbete är nycklar för att nyanlända och utrikesfödda ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vi kan systematiskt samarbeta med Sobona för att erbjuda medlemsföretagen möjligheter att använda våra insatser på rätt sätt, konstaterar Ivan.

Samverkan och samarbete är nycklar för att nyanlända och utrikesfödda ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden

Det finns flera olika snabbspår som hjälper många utrikesfödda med kompetens att komma rätt in i branschen. Tack vare det har många utmaningar lösts inom energibranschen såsom säkerhetsfrågor, språkförstärkande insatser och vägar till praktik.

Genom snabbspåret kommer 40 individer kommer vara anställningsbara för energibranschen.

– Öppna dörren och anställ individerna som går de här utbildningarna, avslutar Ivan.

Genväg till Arbetsförmedlingen sammanfattar och beskriver Sobonas nationella samarbete med Arbetsförmedlingen.