Använd validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Validering är en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter.

Man behöver utgå från yrkesprofiler för att kunna validera. I yrkesprofilerna finns moduler med läranderesultat och bedömningskriterier som tydliggör vad individen behöver kunna.

Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hon berättar att de använder OCN-metoden för kvalitetssäkring och erkännande av lärande.

– Vi har använt metoden i över 15 år i Sverige och den uppfyller alla kriterier och riktlinjer för säker validering.

OCN-metoden kommer från Storbritannien där den har använts i över 40 år. Metoden har en kvalitetssäkringskedja från innehåll till ett kompetensbevis för en individ.

Metoden har en kvalitetssäkringskedja från innehåll till ett kompetensbevis för en individ.

I Sverige har över 23 000 valideringar genomförts utifrån OCN-metoden och de nationella yrkesprofilerna som används för att validera harmoniserar med SeQF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Validering – så här går det till

Yrkesprofiler med moduler

En yrkesprofil berättar vad en individ ska valideras mot.

Yrkesprofilen består av ett antal moduler.

Kartläggning och planering

Genom kartläggning och planering väljs moduler i yrkesprofilen ut och även vilka individer som ska valideras samt hur processen ska se ut.

Lärande och bevisinsamling

Processen inför bedömning handlar om att visa kunskaper genom att svara på frågor (skriftligt eller muntligt), utföra uppgifter av praktisk karaktär och allt dokumenteras. Processen kan innehålla former av lärande.

Medbedömare/handledare

Medbedömare/handledare samlar in bevis på vad individen som ska valideras kan och tittar på bevisen. Det ska också finnas tid att lära sig för individen.

Bedömare

Bedömare ska utföra bedömningen utifrån ett helhetsperspektiv. Hen utgår från bedömningens nyckelkrav och modulerna för att säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning.

De kan ha medbedömare eller handledare till sin hjälp i lärandeprocessen eller vid insamling av bevis. Men bedömaren gör den slutgiltiga bedömningen.

Intern och extern kvalitetssäkring

Sen följer en intern och extern kvalitetssäkring. Nu granskas bedömarens bedömning och man tittar på bevisen.

Den interna kvalitetssäkringen handlar om stöd till bedömare men också att säkerställa konsekvent bedömning mellan olika bedömare som jobbar med samma moduler. Det är viktigt att bedömare lägger ribban på samma nivå.

Avslutningsvis följer extern kvalitetssäkring, vilket utförs av någon som inte finns inom den egna organisationen och som säkerställer att valideringsprocessen flöjer kriterier och riktlinjer som satts upp.

Komptensintyg eller yrkesbevis

Valideringsprocessen ska generera ett komptensintyg eller kompetensbevis till individen som visar vilka kunskaper och färdigheter hen har.

Valideringsprocessen ska generera ett komptensintyg eller kompetensbevis till individen som visar vilka kunskaper och färdigheter hen har.

Validering kan ske över tid på arbetsplatsen

Validering innehåller uppgifter i en bedömningsplan med frågor, checklistor, förmåge- och färdighetsuppgifter. Allt är samlat i det digitala verktyget Bevisst men kan också göras på papper.

När allt är insamlat godkänner bedömaren om individen har de kunskaper och färdigheter som krävs utifrån modulen. Om någonting saknas går det att komplettera, annars kan bedömaren godkänna direkt.

Kompetensbeviset är sakligt, detaljerat och tydligt utan subjektiva värderingar. Det visar vilka moduler som individen är godkänd i.

Startklart för validering

Det är bara att börja validera. Innehållet är relevanssäkrat, bedömningsplaner med frågor, uppgifter och checklistor finns. OCN-metoden ger en kvalitetssäkring, komptensintygen är tydliga och ett digitalt verktyg underlättar processen.

Vad krävs för att komma i gång?

  • Stöd från ledningen
  • Tid för handledarskap
  • Utbildade bedömare.

– Validering var lite krångligt första gången, men andra gången gick det mycket enklare och snabbare. Sen rullar det på, avslutar Henrietta.

Ta chansen och anmäl deltagare till någon av höstens digitala bedömarutbildningar.