Ett branschperspektiv på inkluderande och innovativ kompetensförsörjning

Energiföretagen Sverige ser positivt på samverkan. För att insatser ska vara framgångsrika är det ofta nödvändigt att samarbeta för att få ett bra utfall.

Det pågår stora och omvälvande förändringar i det svenska energisystemet. 2045 ska Sverige vara fossilfritt och elnäten ska bytas ut och förstärkas.

Det är en verklighet som påverkar kompetensförsörjningsfrågorna. Hur många behöver rekryteras? Vilken typ av kompetens behövs?

Elin Fellers är projektkoordinator Energiföretagen Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet Välutbildade nyanländas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mål är att skapa snabba vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda. Förutsättningar för projektet är en bransch med kompetensbrister samtidigt som det finns individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

– Jag arbetar för att våra medlemsföretag ska ta vara på den osynliga arbetskraftsreserven, säger Elin.

Jag arbetar för att våra medlemsföretag ska ta vara på den osynliga arbetskraftsreserven.

Högt ställda språkkrav

Energibranschen ställer höga språkkrav vid rekrytering av ny personal. Det finns många anledningar till det. Många arbetsplatser och uppgifter är förknippade med risker och stor fara. Alla medarbetare ska känna sig trygga på arbetsplatsen och veta att de kommer hem levande.

Kommunikation är viktigt; individer måste läsa, förstå och kunna tillämpa säkerhetsföreskrifter och samtala kring dem.

– Därför har Energiföretagen Sverige tillsammans med bland annat Kraftringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Basel Taleb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tagit fram språkutvecklande verktyg så språket inte ska upplevas som ett hinder, berättar Elin.

De erbjuder Parlören Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med cirka 2 500 elrelaterade termer, läromedlet Energisvenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med språk som används på arbetsplatsen, övningsguiden Ta kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för nya och gamla medarbetare i branschen som används vid introduktion av kollegor som är andraspråkstalare och best practise.

Lokalt jobbspår i Stockholm

Under det senaste året har Elin varit involverad i ett lokalt jobbspår för utrikesfödda tekniker i Stockholm där yrkesprofilsarbetet har varit en stor del. Arbetspraktik har också varit viktigt.

En svensklärare undervisade i yrkessvenska en dag i veckan under sju veckor och fångade upp deltagarnas svårigheter vad gäller svenska på Energiföretagen Sveriges fjärrvärmebolag. Svensklärare stämde även av med handledarna för att fånga upp deras utmaningar.

Detta resulterade i fyra best practice till:

  1. Praktikanter.
  2. Handledare med vanliga utmaningar och tankevurpor.
  3. Lärarhandledning till SFI-lärare som arbetar mot målgruppen och förbereder dem inför praktik.
  4. Individer som vill ha idéer och inspel på hur de kan implementera ett språkutvecklande perspektiv.

Testa förmågan genom praktik

Elin slår ett slag för fler praktikplatser på företagen inom energibranschen. Just nu står det ganska still på arbetsmarknaden på grund av pandemin, nedstängda anläggningar och mycket hemarbete.

– Det är en utmaning eftersom praktik är ett utmärkt tillfälle att komma ut och testa sina förmågor och kompetenser samt lära känna arbetslivet och branschen, konstaterar Elin.

Praktik är även ett klockrent verktyg för arbetsgivare för att testa och lära känna potentiella framtida arbetstagare.

Praktik är även ett klockrent verktyg för arbetsgivare för att testa och lära känna potentiella framtida arbetstagare.

Men hur gör man när många jobbar hemifrån och anläggningar är stängda?

Prova Jobbsprånget som är ett etablerat praktikprogram för utrikesfödda individer. Jobbsprånget har fortsatt digitalt under pandemin och en stor majoritet av deltagarna blir erbjudna jobb efter programmet.

– Det är tydligt att digital praktik är bättre än ingen praktik, säger Elin.

Digital praktik är bättre än ingen praktik.

Se hösten 2021 som en nystart. Samverka med kommunen, starta ett Jobbspår, rusta medarbetare, delta i Sobonas handledarutbildning och beställ hem Ta kontakt.

Energy Buddies mentorprogram

Energy Buddies är ett nytt digitalt mentorprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där Energiföretagen Sverige matchar ihop utrikesfödda teknikutbildade på väg ut i arbete med yrkesverksamma mentorer som vill vara ambassadörer för branschen.

Under vid fem tillfällen diskuteras yrkesroller, kompetenser, drivkrafter och nätverk, med fokus på adeptens nästa steg att närma sig en utbildning eller ett arbete inom energibranschen.

– Det handlar om att hitta en plattform och främja möten. Vi behöver samverka för en innovativ och inkluderande kompetensförsörjning inom energibranschen, säger Elin.

Elin uppmanar företagen att våga testa nya arbetssätt och att säga ja i stället för nej. Fler behöver bli bättre på att skapa vägar in i branschen.

Elin uppmanar företagen att våga testa nya arbetssätt och att säga ja i stället för nej.

Dessutom lyfter Elin vikten av avsatt tid för att genomföra ett gott handledarskap. Många kan ha en bild av att det tar lång tid, men det blir enklare och enklare ju fler gånger som det görs.

– Ibland finns det en föreställning om att vi måste ligga på topp från början. Men jag tänker att vi måste våga göra något nytt för att skapa en förändring, säger Elin.