Använd validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Validering är en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter.

Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.. Hon berättade att man behöver utgå från yrkesprofiler för att kunna validera.

I yrkesprofilerna finns moduler med läranderesultat och bedömningskriterier som tydliggör vad individen behöver kunna.

Det görs en kartläggning och planering inför såväl lokala jobbspår som en anställning, men även befintliga medarbetare kan valideras för att säkerställa att de kan det som de behöver kunna.

Det görs en kartläggning och planering inför såväl lokala jobbspår som en anställning.

Nästa fas handlar om att samla in bevis för vad individen kan.

- I den här fasen är de lokala jobbspåren extra bra eftersom de går att kombinera med utbildningsinsatser, berättar Henrietta.

En utbildad bedömare granskar bevisen och bedömer att individen kan det som hen ska kunna. Sen går processen vidare till intern och extern kvalitetssäkring.

En utbildad bedömare granskar bevisen.

Slutligen får individen ett yrkesbevis eller ett kompetensintyg.

Intyget eller beviset är tydligt och detaljerat. Det är sakligt, utan subjektiva värderingar och linjerar mot SeQF så man ser djupet på kunskaperna och kompetenserna.

OCN-metoden

För att kunna validera behövs en metod och Nordiskt Valideringsforum använder OCN-metoden. Den uppfyller alla riktlinjer för validering.

OCN-metoden utvecklades i Storbritannien på 1980-talet efter att många hade blivit arbetslösa när stål- och gruvindustrin stängdes ner. Det fanns många kompetenta individer som hade svårt att få andra jobb.

Men de hade inga papper eller intyg över sina kunskaper och kompetenser. OCN-metoden utvecklades för att synliggöra allt som de kunde.

OCN-metoden utvecklades för att synliggöra allt som de kunde.

OCN-metoden utvecklades för att synliggöra allt som de kunde.

- Vi har arbetat med OCN-metoden i över 15 år och gjort 20 000 valideringar utifrån den. Allt linjerar med SeQF Länk till annan webbplats. så det går att se djupet av kunnandet som en individ har, berättar Henrietta.

Validering kan ske över tid på arbetsplatsen

Valideringen sker med hjälp av Nordiskt Valideringsforums app Bevisst.

I appen finns frågor, självskattningar, praktiska uppgifter där deltagaren bockar av olika moment och observationsprotokoll/checklistor.

Handledaren kan säkerställa deltagarens kunskaper och kompetenser tack vare innehållet i appen.

Handledaren kan säkerställa deltagarens kunskaper och kompetenser tack vare innehållet i appen.

- Bedömare kan uppleva att det är svårt att veta om de ser tillräckliga bevis för deltagarens kunskaper och kompetenser. I Bevisst kan du se exakt vad som krävs, berätta Henrietta.

Det går att samla in bevisen digitalt i appen men det går också att skriva ut allt på papper.

Startklart för validering, men vad krävs för att komma igång?

  • Stöd från ledningen.
  • Tid för internt handledarskap.
  • En lärande miljö.
  • Möjlighet att komma igång och lära.
  • Ett team med minst två utbildade OCN-bedömare inom organisationen.
  • Nordiskt valideringsforum finns med som bollplank under arbetet.

Utbildningen till OCN-bedömare går över fyra halvdagar. Där får deltagarna lära sig processen kring validering och att stötta deltagaren i bevisinsamling.

Vem bör bli bedömare?

Det som ska bli bedömare behöver ha ett intresse i att stötta medarbetare i deras lärande.

Det är viktigt att ha kännedom om yrkesområdet, kunna ge feedback och hantera ett IT-verktyg samt hålla uppföljningssamtal. Rollen passar för till exempel:

  • Arbetsledare
  • Handledare
  • Projektledare
  • HR.

Anmäl dig till OCN-bedömare här!