Inkludering ska vara en del av Nacka vatten och avfalls DNA

Nacka vatten och avfall har tagit utgångspunkt från vd Mats Rostös citat “Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet”.

Lise-Lotte berättar att Nacka vatten och avfall är ett relativt nystartat bolag som bildades i slutet av 2016. Det fanns en stark ambition att komma igång med arbetet kring kompetensförsörjning.

Men det var mycket som skulle göras, alltifrån lönerevision och beskrivning av alla befattningar till att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det var en turbulent tid.

Sobona hade verktyg

Mats Rostö hade sedan tidigare kontakt med Conny Larsson som är projektledare på Sobona. De tog ett möte och insåg att Sobona hade, verktyg, strukturer och en engagerad resurs i Conny och där började resan.

Sobona hade, verktyg, strukturer och en engagerad resurs i Conny.

- Jag vill skicka med en viktig sak direkt. Den främsta framgångsfaktorn i ett sånt här arbete är att skapa förankring i ledningen och den fanns på plats hos oss, berättar Lise-Lotte.

Det fanns en uttalad strategi att inkludering skulle vara en del av Nacka vatten och avfalls DNA. De behövde koppla ihop detta med ett reellt behov som alla i organisationen kunde se.

Därför valde de att satsa på handledare och koppla det till att ge nya medarbetare en bra introduktion i det nya bolaget.

Det fanns inte tid för att introducera nya medarbetare i företaget, men företaget behövde nya medarbetare. Samtidigt hade Sobona både verktyg och en utbildning som kunde bidra till en förändring. Nacka vatten och avfall bestämde sig för att göra det enkelt.

- Vi frågade oss vad en individ behövde kunna för att bli handledare. Vi landade i att hen behövde vara en ambassadör som tycker om att ta hand om andra människor. Det skulle vara frivilligt att bli handledare. Och det var inget projekt utan arbetet skulle startas och rulla på framöver, berättar Lise-Lotte.

Ett otroligt engagemant hos medarbetarna

Det fanns ett otroligt engagemang hos medarbetarna och detta visade sig snabbt vara en annan framgångsfaktor. Lise-Lotte menar att det ofta finns engagerade medarbetare; det gäller bara att hitta dem.

Många ville vara med och kastade sig över handböcker och annat material som Sobona hade tagit fram. De började praktisera och utvecklas allt eftersom. De vågade prova men också tänka långsiktigt.

De vågade prova men också tänka långsiktigt.

Det var tydligt att de behövde en viss mängd handledare för att det skulle vara hållbart. De ville ha tio, blev sju men i dag är de tolv. Det är en kritisk massa eftersom någon kan sluta, bli sjuk eller föräldraledig.

Lise-Lotte och handledargruppen tar fram en rapport varje år. De går igenom vad de har gjort under året, vad som har blivit bra och vad de vill göra nästa år.

Lise-Lotte och handledargruppen tar fram en rapport varje år.

I rapporten blir det synligt vad handledarna gör inom organisationen. Den här rapporten läggs med i verksamhetsrapporten för HR.

- Vi vill skapa fler vägar in i vår bransch och till våra yrken. Därför är samarbete viktigt och vi samarbetar med bland andra Sobona, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Nacka kommun. Vi skapar mer värde tillsammans, än var för sig, förklarar Lise-Lotte.

De har en tydlig strategi och satsning på mångfald och jämställdhet. Det bärande fundamentet är handledarna som tar processerna framåt.

Tydliga målsättningar

Nacka vatten och avfall satte dessa effektmål av handledarsatsningen:

 • Minst tio utbildade handledare.
 • Handledarrollen skulle vara en etablerad roll (inte befattning).
 • Skapa ett aktivt handledarnätverk.
 • Introduktionen skulle upplevas som relevant och bra av nyanställda.

Satsningen på handledare stödde även de långsiktiga strategiska målen:

 • En hälsosam personalomsättning bland nyanställda.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare i branschen.
 • Öka mångfalden.
 • Bidra till fler rekryteringsvägar än i dag.

Arbetet förde med sig bonuseffekter och blev även en katalysator för engagemanget för medarbetarna.

En katalysator för engagemanget för medarbetarna.

Det blev tydligt att det var medarbetarna och inte HR som utvecklade introduktionen. Handledarna kände tidigt ett eget ansvar för introduktionsprogrammet.

- Det är många olika individer som ses en gång i månaden. De samarbetar vilket skapar relationer över gränser och avdelningar, berättar Lise-Lotte.

Nacka vatten och avfall vill prova nytt

Nacka vatten och avfall vill vara en aktör inom branschen som ger individer utanför arbetsmarknaden en chans att få arbete hos dem. De vill våga prova nytt och stretcha sina föreställningar kring vem som passar i branschen. Ett sätt att stretcha föreställningarna är genom att ta emot praktikanter.

Lise-Lotte berättar att hon upplevde att det fanns ett motstånd till att ta emot praktikanter inom företaget. Det uttryckes i att det inte fanns tid. Och visst det tar tid, men det kan också ge resurser.

Lise-Lotte och handledarna var övertygande om att praktikanterna var en tillgång och att de kunde utföra mycket arbete själva.

Praktikanterna var en tillgång.

- Vi började med Tekniksprångare. Det har rullat på och nu vill organisationen frivilligt ta emot fler Tekniksprångare. Dessutom har vi en Jobbsprångare hos oss, vilket är en nyanländ akademiker som inte kan svenska än, förklarar Lise-Lotte.

Lise-Lottes tre råd för att lyckas med arbetet:

 1. Koppla ihop satsningen med ett reellt behov i organisationen. Det finns säkert något där det skaver eller där ni inte kommer vidare.
 2. Skapa förankring så ni har fler med er.
 3. Bjud in medarbetarna och våga börja. Du måste inte ha tänkt klart. Erbjud medarbetarna möjligheten att vara med tidigt.

En medarbetare har gått bedömarutbildningen och nästa steg är att utveckla ett samarbete tillsammans med bolag i regionen kring yrkesprofiler inom VA.

Utveckla ett samarbete tillsammans med bolag i regionen kring yrkesprofiler inom VA.

De vill att fler handledare ska gå bedömarutbildningen framöver och sen Nacka vatten och avfall skapa lokala och regionala jobbspår för att börja jobba i praktiken.

Se filmen om NVOA handledargrupp Länk till annan webbplats.