DUA berättar om lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Delegationen för unga och nyanlända (DUA) ska främja samarbeten mellan kommun och företag för att etablera unga och nyanlända på arbetsmarknaden.

Lokala jobbspår är ett sätt att utveckla kompetensförsörjning och underlätta för matchning. Peter Agerhäll och Susanne Zander berättar om hur vi tillsammans kan utveckla kompetensförsörjningen framöver.

Lokala jobbspår utgår alltid från arbetsgivarens behov, vilket innebär:

 • Branscher med brist på arbetskraft.
 • Arbetsgivare som behöver rekrytera.
 • Kompetensen kartläggs genom yrkesprofiler.
 • Behoven omsätts till utbildningsinsatser.
 • Deltagare väljs ut tillsammans med arbetsgivare.
 • De lokala jobbspåren ska i normalfallet leda till anställning eftersom ett faktiskt behov ska tillgodoses hos arbetsgivaren.
 • Facket är viktigt och samverkan är avgörande för att det lokala jobbspåret ska bli bra.

Dua berättar också att både Renova Länk till annan webbplats. och Sobona har viktiga erfarenheter och kunskaper att ta tillvara på.

Lokala jobbspår har funnits sen 2018, men vad har hänt under åren?

 • Det har varit 300–400 lokala jobbspår varje år.
 • Det har varit 5 000–6 000 deltagare per år. Det har inte funnits några volymkrav men det har varit ganska stor volym ändå.
 • De har resulterat i 1 100 arbetsställen, både inom privata och offentliga verksamheter.
 • De lokala jobbspåren har funnits i alla branscher.
 • 80 procent av deltagarna har inte gymnasieutbildning men det finns separata spår för universitetsutbildade individer.
 • Det har varit fler kvinnor än män.
 • De lokala jobbspåren har pågått från tolv veckor till två år.

DUA frågade sig vad som varit viktigt i de framgångsrika lokala jobbspåren. Detta resulterade i ett separat utvecklingsprojekt som i sin tur ska skapa ännu fler framgångsrika lokala jobbspår i framtiden.

- Vi kommer driva utvecklingsprojektet under 2021. Det tar avstamp i alla erfarenheter som finns över hela landet, berättar Susanne.

- Vi vill sprida kunskapen om och underlätta tillkomsten av lokala jobbspår. Därför kommer ett antal kommuner och lokala Arbetsförmedlingar medverka. Vi kommer ta tillvara på Sobonas erfarenheter, berättar Peter.

Utvecklingsprojektet syftar till att utveckla och förbättra arbetssätt inom dessa fyra områden:

 1. Arbetsgivarens delaktighet.
 2. Tillgängliggöra och flexibelt kombinera insatser.
 3. Identifiera och rekrytera deltagare.
 4. Koordinera och hålla samman.

Det har bedrivits ett antal jobbspår genom åren. DUA har fångat hur några uppfattat de lokala jobbspåren.

Vi fick vara med och påverka tillsammans, vad som var viktigt och vad vi behövde.

Marcus Lindstrand, handlare, ICA supermarket Årsta

I vanliga fall letar vi efter rätt kompetens och så anställer vi. Nu så bygger vi på kompetenser hela vägen.

Sofia Westergaard, HR-specialist, Renova

Jobbspåren har gjort det så enkelt för mig eller oss att nå vårt mål – att hitta kompetenta medarbetare.

Nina Thoren Forsanker, Kompetens- och mångfaldsstrateg, Ambea

Peter och Susanne avrundar med sina tre bästa tips för att lyckas med lokala jobbspår.

 1. Använd Sobona till allt du kan.
 2. Utgå från företagets behov.
 3. Ledningen måste prioritera lokala jobbspår och arbetsplatsen måste förberedas för dem.

Intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända, visar en ny IFAU-rapport gjord i samarbete med Arbetsförmedlingen.