Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Per konstaterar att det här inte är ett projekt, utan ett långsiktigt arbete med en metodik och en systematik för att arbeta med kompetensförsörjning.

Sobona har 1 100 medlemsföretag i tolv branscher. Ledordet “tillsammans” genomsyrar allt som görs, både med medlemsföretag, branschorganisationer som Avfall Sverige och Svenskt Vatten.

- Allt är väl grundat i medlemsföretagens verklighet. Det är nyckeln för att lyckas, berättar Per.

Allt är väl grundat i medlemsföretagens verklighet.

Inkluderande kompetensförsörjning är en viktig del

Inkluderande kompetensförsörjning är en viktig del av Sobonas ordinarie verksamhet. Arbetet är systematiskt och strukturerat, och Sobona kommer fortsätta arbeta med de här frågorna under många år framöver.

Till ett arbete via återvinning var först ut

Tack vare arbetet har en metodik och systematik utvecklas för både Till ett arbete via återvinning och de andra fem branscherna.

Tack vare arbetet har en metodik och systematik utvecklas.

Avfallshanterings- och återvinningsbranschen var den första av Sobonas branscher som började arbeta systematiskt med inkluderande kompetensförsörjning.

Arbetet har spridit sig och omfattar numera totalt sex branscher:

20 yrkesprofiler har tagits fram tillsammans med representanter från de olika branscherna.

Det kan kännas svårt att närma sig yrkesprofiler och validering. Det blir lätt en egen liten värld av ord och termer. Men mycket handlar om att komma över en tröskel och komma igång.

Det handlar om att få en förståelse för nyttan, skapa motivation och frigöra tid i vardagen samt lägga upp en hållbar plan som är anpassad utifrån företagets behov och förutsättningar.

Men se till att komma igång. För verktyg och goda exempel finns.

Verktyg och goda exempel finns.

Inkluderande kompetensförsörjning är en prioriterad fråga

Inkluderande kompetensförsörjning är fortsatt en prioriterad fråga på styrelsenivå inför verksamheten 2021. Utvecklingsinsatserna rullas ut bit för bit i den takt som medlemmarna hakar på.

- Konferenser som denna bidrar till en kickstart så passa på att inspireras av varandra, säger Per.

Passa på att inspireras av varandra.

Arbetet som görs handlar mycket om att rota i företagens kultur och affärsplan. Det är ingen quick fix, utan allt måste in i företagens DNA.

Det är ingen quick fix, utan allt måste in i företagens DNA.

Synliggöra arbetet hos medlemsföretagen

Sobona ska bli bättre på att synliggöra arbetet som sker hos medlemsföretagen.

Sobona ska berätta och visa hur verkligheten ser ut för att öka attraktiviteten för de kommunala bolagen och positionera dem på kartan.

Öka attraktiviteten för de kommunala bolagen och positionera dem på kartan.

Många har levt i skuggan alldeles för länge; det är dags att kliva fram nu.

- Som vd är jag både glad och stolt över arbetet som har gjorts och jag ser fram emot att utveckla det framöver. Vi tar lead och fler börjar titta på arbetet som vi gör, menar Per.