Hur ska vi introducera till den kultur som vi har valt?

Affärsverken berättar om ett glapp i introduktionen för nya medarbetare och utvecklingen av en ny struktur tillsammans med Sobona.

Affärsverken är ett stort företag med 250 medarbetare som tillsammans utvecklar samhället. På Affärsverken handlar mycket om att prova tillsammans och arbeta så processen kan utvecklas.

Det är viktigt att prata, men det är också viktigt att göra något.

- Tack vare handledarna och introduktionen har vi öppnat upp för ett kulturutbyte. En annan fördel är stoltheten som lyser igenom när vi berättar för andra om oss och vad vi gör. Handledarna har blivit hjältar i organisationen, berättar Daniel.

Handledarna har blivit hjältar i organisationen.

Daniel menar att både handledare och nya medarbetare upplever att introduktionen fungerar bra.

Det finns ett stort värde i kulturarbete och genom den strukturerade introduktionen påminns alla om företagets värderingar, vision och handlingar.

- Den som ska introducera till sin kultur bör starta med sitt varför. Varför finns ni? Vilken mission, affärsidé och vision har ni? Vad är unikt med er? Se till att ha detta på plats, för då blir introduktionen bättre, menar Daniel.

Kommunicera företagskultur vid introduktionen

Affärsverken kommunicerar sin företagskultur direkt vid introduktionen. Det ger ofta en stor genomslagskraft och skapar tydlighet.

Sen arbetar de praktiskt tillsammans med den nya medarbetaren och frågar hur hen lär sig bäst och hur handledaren kan stötta i språkutvecklingen.

Hur hen lär sig bäst och hur handledaren kan stötta i språkutvecklingen.

En del vill prata till punkt och sen få reda på om hen gjort fel, andra vill bli avbrutna direkt.

Små ekonomiska medel och insatser kan skapa något stort. Ibland anordnar Affärsverken en paddel-kväll och medarbetarna får gärna ta med sin familj, för det är positivt att få fler i rörelse.

Ritualer är viktiga

Dessutom får nya medarbetare alltid blommor. På Affärsverken är det viktigt med ritualer vid introduktion av nya medarbetare och vid avtackning.

Daniel menar kärnan i deras företagskultur är att vara hållbara. Hållbarhet ska finnas i deras DNA och värdegrund. Kärnvärdena omtanke, närhet och affärsmässighet omfattar allt som de gör.

Hållbarhet ska finnas i deras DNA och värdegrund.

Dessutom sätter de alltid företagets vision – ”vi ska skapa enkelhet för våra kunder i vardagen – i centrum.

Hur gick arbetet med handledarna och introduktionen till?

- Vi började utveckla introduktionen under workshops tillsammans med Sobona. Det blev tydligt att handledarna skulle ha ett stort fokus i introduktionen, berättar Daniel.

Daniel upplevde ett stort engagemang under alla workshops. Samtalen flöt på och alla bidrog med idéer och tankar.

Ett stort engagemang under alla workshops.

Sobona gav konkreta tips genom handboken för handledare och Affärsverken valde ut det som passade för dem. I dag har de 25 utbildade handledare på 250 anställda medarbetare.

Affärsverken har delat in introduktionen i tre faser:

  • Förberedelse
  • Introduktion
  • Utvärdering.

Många av handledarna har påpekat att de känner sig speciella och att det är ett hedersuppdrag att ta hand om nya medarbetare. Eftersom de öppnar upp och breddar företagskulturen, blir Affärsverken en attraktiv och levande arbetsplats.

På grund av pandemin har Affärsverken behövt bli mer kreativa i introduktionen, men tack vare strukturen har det gått bra. Det är viktigt att jobba iterativt och att ständigt utvärdera.

Det krävs mod för att testa och förändra när det behövs.

Hur kan yrkesprofiler och validering haka in i arbetet som ni redan gjort?

- Vi kan se över och använda dem som en del i arbetet med säkerhet och hälsa, från rekrytering till introduktion. Vi kan även använda dem i kompetensförsörjningen och jag ser fram emot att jobba med validering framöver, berättar Daniel.

Daniels tre bästa råd för den som ska introducera sin kultur:

  1. Få med ledningen i varför det är viktigt.
  2. Börja med några handledare som får träffas och diskutera.
  3. Börja bygga något och våga misslyckas i byggandet.