Investera i din verksamhet

Att investera i något eller några av de utbildningsprogram som erbjuds inom ramen för Kommunala företagens ledarskapsakademi främjar strategisk utveckling för verksamheten samtidigt som deltagaren får möjlighet att växa och utvecklas.

Våra program är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Programmen har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer i Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Täta kopplingar mellan programmet och varje deltagares vardag innebär att alla moment kan omsättas direkt i den egna verksamheten.

Att delta på våra utbildningar innebär att du:

  • Ökar din förståelse för vad det innebär att vara chef och ledare i kommunala företag och demokratiskt styrda verksamheter.
  • Ökar självkännedomen om ditt ledarskap och din utvecklingspotential.
  • Får tillgång till den senaste forskningen genom de främsta experterna och inspiratörerna inom sina respektive kunskapsområden.
  • Får stöd och verktyg för att lösa nutida och framtida samhällsutmaningar.
  • Får möjlighet att utvidga ditt nätverk med chefer och ledare i liknande verksamheter.

Dela sidan